Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Europie - Streszczenie

23-11-2017

Niniejsze badanie, przygotowane przez Departament Tematyczny A na wniosek Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, przedstawia aktualną sytuację w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE. Dokonano w nim oceny funkcjonowania zasad koordynacji w dziedzinach, których dotyczy wniosek Komisji w sprawie zmiany, a także oceny potencjalnych skutków wniosku. W badaniu zwrócono uwagę na wpływ, jaki niektóre z proponowanych zmian mogą wywrzeć na podstawowe zasady koordynacji zabezpieczeń społecznych oraz prawa dotyczącego swobodnego przemieszczania się, przykładowo na zasadę równego traktowania.

Niniejsze badanie, przygotowane przez Departament Tematyczny A na wniosek Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, przedstawia aktualną sytuację w dziedzinie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE. Dokonano w nim oceny funkcjonowania zasad koordynacji w dziedzinach, których dotyczy wniosek Komisji w sprawie zmiany, a także oceny potencjalnych skutków wniosku. W badaniu zwrócono uwagę na wpływ, jaki niektóre z proponowanych zmian mogą wywrzeć na podstawowe zasady koordynacji zabezpieczeń społecznych oraz prawa dotyczącego swobodnego przemieszczania się, przykładowo na zasadę równego traktowania.