Poszerzanie kompetencji z zakresu prawa handlowego w państwach członkowskich

14-09-2018

Niniejsze badanie, zlecone przez Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego na wniosek Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego (JURI), rzuca światło na kwestię transgranicznych umów handlowych i ich funkcjonowanie w teorii i w praktyce. W badaniu opisano ramy prawne funkcjonowania umów handlowych i przeanalizowano obecne praktyki handlowe pod względem wyboru prawa właściwego i wyboru sądu właściwego. Wykazano, że prawa i sądy w niektórych państwach cieszą się większą popularnością niż w innych państwach i zaproponowano przyjęcie szeregu środków służących usprawnieniu rozstrzygania sporów międzynarodowych w UE. W badaniu zaproponowano między innymi wprowadzenie trybu przyspieszonego dla transgranicznych spraw handlowych i ustanowienie wyspecjalizowanych sądów lub izb na potrzeby transgranicznych spraw handlowych w każdym państwie członkowskim. Ponadto zaproponowano ustanowienie Europejskiego Sądu Gospodarczego.

Niniejsze badanie, zlecone przez Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego na wniosek Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego (JURI), rzuca światło na kwestię transgranicznych umów handlowych i ich funkcjonowanie w teorii i w praktyce. W badaniu opisano ramy prawne funkcjonowania umów handlowych i przeanalizowano obecne praktyki handlowe pod względem wyboru prawa właściwego i wyboru sądu właściwego. Wykazano, że prawa i sądy w niektórych państwach cieszą się większą popularnością niż w innych państwach i zaproponowano przyjęcie szeregu środków służących usprawnieniu rozstrzygania sporów międzynarodowych w UE. W badaniu zaproponowano między innymi wprowadzenie trybu przyspieszonego dla transgranicznych spraw handlowych i ustanowienie wyspecjalizowanych sądów lub izb na potrzeby transgranicznych spraw handlowych w każdym państwie członkowskim. Ponadto zaproponowano ustanowienie Europejskiego Sądu Gospodarczego.