Dezinformacja i propaganda – wpływ na funkcjonowanie państwa prawa w UE i jej państwach członkowskich

28-02-2019

Niniejsze badanie, opracowane na zlecenie Departamentu Tematycznego ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego oraz na wniosek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Parlamencie Europejskim, zawiera ocenę wpływu dezinformacji i strategicznej propagandy politycznej rozpowszechnianej za pośrednictwem internetowych serwisów społecznościowych. Dokonano w nim analizy funkcjonowania państwa prawa, demokracji i praw podstawowych w UE i jej państwach członkowskich. Ponadto w badaniu sformułowano zalecenia dotyczące sposobów radzenia sobie z tym zagrożeniem dla praw człowieka, demokracji i państwa prawnego. Szczególną uwagę zwrócono na rolę, jaką odgrywają w tym względzie dostawcy platform mediów społecznościowych.

Niniejsze badanie, opracowane na zlecenie Departamentu Tematycznego ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego oraz na wniosek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Parlamencie Europejskim, zawiera ocenę wpływu dezinformacji i strategicznej propagandy politycznej rozpowszechnianej za pośrednictwem internetowych serwisów społecznościowych. Dokonano w nim analizy funkcjonowania państwa prawa, demokracji i praw podstawowych w UE i jej państwach członkowskich. Ponadto w badaniu sformułowano zalecenia dotyczące sposobów radzenia sobie z tym zagrożeniem dla praw człowieka, demokracji i państwa prawnego. Szczególną uwagę zwrócono na rolę, jaką odgrywają w tym względzie dostawcy platform mediów społecznościowych.

Autorzy zewnętrzni

Judit BAYER (scientific coordinator, editor), Budapest Business School Natalija BITIUKOVA, Independent consultant Petra BÁRD, Central European University Judit SZAKÁCS, Center for Media, Data and Society at the Central European University Alberto ALEMANNO, HEC Paris Erik USZKIEWICZ, Hungarian Europe Society