Zmiana klimatu i migracja

15-07-2020

Niniejsze badanie, zlecone przez Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego na wniosek komisji LIBE, zawiera analizę prawnych i politycznych reakcji na migrację i przesiedlenia związane ze środowiskiem. Autorzy badania po dokonaniu przeglądu międzynarodowych, regionalnych i krajowych inicjatyw oraz instrumentów prawnych przedstawiają zalecenia dotyczące sposobów, jak można lepiej zająć się podstawowymi przyczynami i konsekwencjami związku pomiędzy zmianą klimatu a migracją w Europie i poza Europą.

Niniejsze badanie, zlecone przez Departament Tematyczny ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego na wniosek komisji LIBE, zawiera analizę prawnych i politycznych reakcji na migrację i przesiedlenia związane ze środowiskiem. Autorzy badania po dokonaniu przeglądu międzynarodowych, regionalnych i krajowych inicjatyw oraz instrumentów prawnych przedstawiają zalecenia dotyczące sposobów, jak można lepiej zająć się podstawowymi przyczynami i konsekwencjami związku pomiędzy zmianą klimatu a migracją w Europie i poza Europą.

Autorzy zewnętrzni

Albert KRALER, Danube University Krems Caitlin KATSIAFICAS, International Centre for Migration Policy Development Martin WAGNER, International Centre for Migration Policy Development