1

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

Azja Wschodnia

01-01-2018

Azja jest największym i najbardziej zaludnionym kontynentem na świecie, a także kontynentem o olbrzymim znaczeniu geostrategicznym dla UE. W Azji Wschodniej UE posiada trzech strategicznych partnerów: Chiny, Japonię i Republikę Korei. W regionie tym UE napotyka problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak zagrożenie jądrowe ze strony Korei Północnej czy spory morskie na Morzu Południowochińskim. Jest silnym graczem gospodarczym oraz ważnym dawcą środków pomocowych i środków na rozwój, wspiera tworzenie ...

Azja jest największym i najbardziej zaludnionym kontynentem na świecie, a także kontynentem o olbrzymim znaczeniu geostrategicznym dla UE. W Azji Wschodniej UE posiada trzech strategicznych partnerów: Chiny, Japonię i Republikę Korei. W regionie tym UE napotyka problemy związane z bezpieczeństwem, takie jak zagrożenie jądrowe ze strony Korei Północnej czy spory morskie na Morzu Południowochińskim. Jest silnym graczem gospodarczym oraz ważnym dawcą środków pomocowych i środków na rozwój, wspiera tworzenie instytucji, demokrację, praworządność i prawa człowieka.