30

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Autor
Słowo kluczowe
Data

The Unified Patent Court after Brexit

11-03-2020

Great Britain has recently made known that it does not intend to apply the International Agreement on a Unified Patent Court (UPCA).

Great Britain has recently made known that it does not intend to apply the International Agreement on a Unified Patent Court (UPCA).

Commitments made at the hearing of Ylva JOHANSSON, Commissioner-designate - Home Affairs

22-11-2019

The commissioner-designate, Ylva Johansson, appeared before the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: General approach, Common European values, A fresh start on migration and Internal security.

The commissioner-designate, Ylva Johansson, appeared before the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: General approach, Common European values, A fresh start on migration and Internal security.

Commitments made at the hearing of Didier REYNDERS, Commissioner-designate - Justice

22-11-2019

The commissioner-designate, Didier Reynders, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, the Committee on Legal Affairs and the Committee on the Internal Market and Consumer Protection. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, ...

The commissioner-designate, Didier Reynders, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, the Committee on Legal Affairs and the Committee on the Internal Market and Consumer Protection. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: Upholding the rule of law; and Justice and consumer protection.

EU Patent and Brexit

05-11-2019

This In-depth Analysis resumes the possible scenarios concerning several Intellectual Property provisions of EU and international law in the event of a withdrawal of the United Kingdom with or without a proper withdrawal agreement. It tries to clarify the question how Brexit may affect the entry into force of the new European Patent with Unitary effect (EPUE), especially, if the Unified Patent Court Agreement (UPCA) can enter into force, even in case the UK has withdrawn from the EU. What would be ...

This In-depth Analysis resumes the possible scenarios concerning several Intellectual Property provisions of EU and international law in the event of a withdrawal of the United Kingdom with or without a proper withdrawal agreement. It tries to clarify the question how Brexit may affect the entry into force of the new European Patent with Unitary effect (EPUE), especially, if the Unified Patent Court Agreement (UPCA) can enter into force, even in case the UK has withdrawn from the EU. What would be the necessary steps to be taken by the EU in order to ensure the functioning of the future European Unitary patent and in case the UPC Agreement would have to be revised because of Brexit.

Protection of EU external borders. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

12-04-2019

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although ...

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although the migratory crisis of 2015 made deficiencies of the European common policy evident.

Safeguarding the Schengen Acquis. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

11-04-2019

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

Komitet Regionów

01-04-2018

Komitet Regionów liczy 329 członków reprezentujących władze regionalne i lokalne 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Komitet wydaje opinie w ramach konsultacji obligatoryjnej w przypadkach określonych w traktatach, w ramach konsultacji fakultatywnej oraz z własnej inicjatywy, jeśli uzna to za stosowne. Członków Komitetu Regionów nie wiążą żadne instrukcje. Są oni niezależni w wykonywaniu swoich funkcji w ogólnym interesie Unii Europejskiej.

Komitet Regionów liczy 329 członków reprezentujących władze regionalne i lokalne 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Komitet wydaje opinie w ramach konsultacji obligatoryjnej w przypadkach określonych w traktatach, w ramach konsultacji fakultatywnej oraz z własnej inicjatywy, jeśli uzna to za stosowne. Członków Komitetu Regionów nie wiążą żadne instrukcje. Są oni niezależni w wykonywaniu swoich funkcji w ogólnym interesie Unii Europejskiej.

Zarządzanie granicami zewnętrznymi

01-04-2018

Polityka zarządzania granicami UE musiała dostosować się do istotnych zmian, takich jak bezprecedensowy napływ uchodźców i migrantów o nieuregulowanym statusie, a od połowy 2015 r. stwierdzono szereg braków w unijnej polityce dotyczącej granic zewnętrznych i migracji. Wyzwania związane ze wzrostem mieszanych przepływów migracyjnych na terytorium UE i coraz większymi obawami o bezpieczeństwo zapoczątkowały nowy okres działań w zakresie ochrony granic zewnętrznych UE, która wpływa również na jej granice ...

Polityka zarządzania granicami UE musiała dostosować się do istotnych zmian, takich jak bezprecedensowy napływ uchodźców i migrantów o nieuregulowanym statusie, a od połowy 2015 r. stwierdzono szereg braków w unijnej polityce dotyczącej granic zewnętrznych i migracji. Wyzwania związane ze wzrostem mieszanych przepływów migracyjnych na terytorium UE i coraz większymi obawami o bezpieczeństwo zapoczątkowały nowy okres działań w zakresie ochrony granic zewnętrznych UE, która wpływa również na jej granice wewnętrzne.

Źródła i zakres prawa Unii Europejskiej

01-03-2018

Unia Europejska posiada osobowość prawną i jako taka ma własny system prawny, odmienny od międzynarodowego porządku prawnego. Ponadto prawo UE ma bezpośredni lub pośredni wpływ na prawo jej państw członkowskich i staje się częścią systemu prawnego każdego z państw członkowskich. Unia Europejska sama w sobie jest źródłem prawa. Porządek prawny zazwyczaj dzieli się na prawo pierwotne (Traktaty i ogólne zasady prawa), prawo wtórne (oparte na Traktatach) oraz przepisy uzupełniające.

Unia Europejska posiada osobowość prawną i jako taka ma własny system prawny, odmienny od międzynarodowego porządku prawnego. Ponadto prawo UE ma bezpośredni lub pośredni wpływ na prawo jej państw członkowskich i staje się częścią systemu prawnego każdego z państw członkowskich. Unia Europejska sama w sobie jest źródłem prawa. Porządek prawny zazwyczaj dzieli się na prawo pierwotne (Traktaty i ogólne zasady prawa), prawo wtórne (oparte na Traktatach) oraz przepisy uzupełniające.

Parlament Europejski: rys historyczny

01-03-2018

Początki Parlamentu Europejskiego sięgają Wspólnego Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWS), które stało się wspólnym zgromadzeniem trzech istniejących wówczas ponadnarodowych wspólnot europejskich. Zgromadzenie to przybrało później nazwę „Parlament Europejski”. Z upływem czasu instytucja ta, której członkowie od 1979 r. są wybierani w wyborach bezpośrednich, uległa głębokiej przemianie: ze zgromadzenia, którego członkowie byli mianowani, w obieralny parlament, który wyznacza kierunki ...

Początki Parlamentu Europejskiego sięgają Wspólnego Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWS), które stało się wspólnym zgromadzeniem trzech istniejących wówczas ponadnarodowych wspólnot europejskich. Zgromadzenie to przybrało później nazwę „Parlament Europejski”. Z upływem czasu instytucja ta, której członkowie od 1979 r. są wybierani w wyborach bezpośrednich, uległa głębokiej przemianie: ze zgromadzenia, którego członkowie byli mianowani, w obieralny parlament, który wyznacza kierunki działań politycznych Unii Europejskiej.

Planowane wydarzenia

26-10-2020
European Gender Equality Week - October 26-29, 2020
Inne wydarzenie -
FEMM TRAN LIBE BECA AIDA INTA CULT EMPL DROI SEDE DEVE
26-10-2020
Joint LIBE - FEMM Hearing on Trafficking in human beings
Przesłuchanie -
LIBE FEMM
27-10-2020
Hearing on Rebuilding fish stocks in the Mediterranean: next steps
Przesłuchanie -
PECH

Partnerzy