6

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

Commitments made at the hearing of Janez LENARČIČ, Commissioner-designate - Crisis Management

22-11-2019

The commissioner-designate, Janez Lenarčič, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Development, in association with the Committee on Environment. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: European Civil Protection ...

The commissioner-designate, Janez Lenarčič, appeared before the European Parliament on 02 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Development, in association with the Committee on Environment. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including: European Civil Protection and Humanitarian Aid.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Systemy handlowe mające zastosowanie do krajów rozwijających się

01-02-2018

W swojej polityce rozwoju UE podkreśla znaczenie handlu i koncentruje się na krajach najbardziej potrzebujących. Ogólny system preferencji taryfowych (GSP) umożliwia niektórym towarom z krajów rozwijających się preferencyjny dostęp do rynku UE. Umowy o partnerstwie gospodarczym gwarantują preferencyjne traktowanie w zakresie handlu w przypadku krajów AKP, natomiast w stosunku do krajów najsłabiej rozwiniętych stosuje się zasadę „wszystko oprócz broni”. Programy te są zgodne z zasadami Światowej Organizacji ...

W swojej polityce rozwoju UE podkreśla znaczenie handlu i koncentruje się na krajach najbardziej potrzebujących. Ogólny system preferencji taryfowych (GSP) umożliwia niektórym towarom z krajów rozwijających się preferencyjny dostęp do rynku UE. Umowy o partnerstwie gospodarczym gwarantują preferencyjne traktowanie w zakresie handlu w przypadku krajów AKP, natomiast w stosunku do krajów najsłabiej rozwiniętych stosuje się zasadę „wszystko oprócz broni”. Programy te są zgodne z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Ogólny przegląd polityki rozwojowej

01-01-2018

Polityka rozwojowa stanowi trzon polityki zewnętrznej Unii Europejskiej. Ma ona na celu eliminowanie ubóstwa, wspieranie zrównoważonego rozwoju, obronę praw człowieka i demokracji, wspieranie równości płci oraz rozwiązywanie problemów dotyczących ochrony środowiska i klimatu. Unia Europejska działa na całym świecie i jest największym darczyńcą w obszarze rozwoju. Współpraca z państwami członkowskimi UE i działania prowadzone zgodnie z agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 mają kluczowe ...

Polityka rozwojowa stanowi trzon polityki zewnętrznej Unii Europejskiej. Ma ona na celu eliminowanie ubóstwa, wspieranie zrównoważonego rozwoju, obronę praw człowieka i demokracji, wspieranie równości płci oraz rozwiązywanie problemów dotyczących ochrony środowiska i klimatu. Unia Europejska działa na całym świecie i jest największym darczyńcą w obszarze rozwoju. Współpraca z państwami członkowskimi UE i działania prowadzone zgodnie z agendą ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 mają kluczowe znaczenie dla skutecznego dostarczania pomocy.

Pomoc humanitarna

01-01-2018

Pomoc humanitarna jest obszarem działań zewnętrznych UE, w którym podejmuje się środki wychodzące naprzeciw potrzebom powstałym w wyniku katastrof spowodowanych przez człowieka i klęsk żywiołowych. Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO) Komisji Europejskiej prowadzi operacje pomocowe oraz koordynuje politykę i działania państw członkowskich. Parlament i Rada działają jako współprawodawcy w dziedzinie kształtowania polityki UE dotyczącej pomocy humanitarnej ...

Pomoc humanitarna jest obszarem działań zewnętrznych UE, w którym podejmuje się środki wychodzące naprzeciw potrzebom powstałym w wyniku katastrof spowodowanych przez człowieka i klęsk żywiołowych. Dyrekcja Generalna ds. Europejskiej Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (ECHO) Komisji Europejskiej prowadzi operacje pomocowe oraz koordynuje politykę i działania państw członkowskich. Parlament i Rada działają jako współprawodawcy w dziedzinie kształtowania polityki UE dotyczącej pomocy humanitarnej i uczestniczą w globalnej debacie na temat skuteczniejszych operacji humanitarnych.

Afryka

01-01-2018

Stosunki między UE a Afryką opierają się na umowie z Kotonu i wspólnej strategii UE-Afryka, przy czym oba dokumenty obejmują wymiar polityczny, gospodarczy i rozwojowy. UE prowadzi aktywne działania na rzecz promowania pokoju i bezpieczeństwa w Afryce, a także angażuje się wraz z Unią Afrykańską (UA) w dialog polityczny w różnych dziedzinach, w tym w dziedzinie demokracji i praw człowieka. Kluczowym elementem stosunków między UE a Afryką stał się problem migracji. Europejski Fundusz Rozwoju w dalszym ...

Stosunki między UE a Afryką opierają się na umowie z Kotonu i wspólnej strategii UE-Afryka, przy czym oba dokumenty obejmują wymiar polityczny, gospodarczy i rozwojowy. UE prowadzi aktywne działania na rzecz promowania pokoju i bezpieczeństwa w Afryce, a także angażuje się wraz z Unią Afrykańską (UA) w dialog polityczny w różnych dziedzinach, w tym w dziedzinie demokracji i praw człowieka. Kluczowym elementem stosunków między UE a Afryką stał się problem migracji. Europejski Fundusz Rozwoju w dalszym ciągu pozostaje głównym instrumentem współpracy UE na rzecz rozwoju w Afryce.

Planowane wydarzenia

26-05-2020
COVID-19 and the role of EIB in the EU response: public hearing
Przesłuchanie -
BUDG ECON
03-06-2020
EPRS online Book Talk | One of Them: From Albert Square to Parliament Square
Inne wydarzenie -
EPRS
11-06-2020
CONT Public Hearing: Implementation of EU funds
Przesłuchanie -
CONT

Partnerzy