12

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

Inter-parliamentary Committee Meeting - 5 March 2020

14-02-2020

This briefing was requested by the FEMM Committee for an Inter-parliamentary Committee Meeting to be held on 5 March 2020 in connection with International Women's Day on 8 March 2020. This thematic briefing concentrates on women and the economy, violence against women, women and climate change, and the backlash against women's rights and gender equality.

This briefing was requested by the FEMM Committee for an Inter-parliamentary Committee Meeting to be held on 5 March 2020 in connection with International Women's Day on 8 March 2020. This thematic briefing concentrates on women and the economy, violence against women, women and climate change, and the backlash against women's rights and gender equality.

Fact-finding visit to Bulgaria

05-02-2020

The PETI Committee decided to organise a fact-finding visit to Bulgaria as a result of a relatively large number of petitions it has received from Bulgarian citizens on the Bulgarian Code of Civil Procedure (CCP). Petitioners allege breaches of consumer rights, corruption, the role of bailiffs, violation of the right to a fair trial, and breaches of Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts. The aim of the visit is to hear the petitioners and to investigate and discuss the subject ...

The PETI Committee decided to organise a fact-finding visit to Bulgaria as a result of a relatively large number of petitions it has received from Bulgarian citizens on the Bulgarian Code of Civil Procedure (CCP). Petitioners allege breaches of consumer rights, corruption, the role of bailiffs, violation of the right to a fair trial, and breaches of Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts. The aim of the visit is to hear the petitioners and to investigate and discuss the subject matter of the petitions with the Bulgarian authorities.

Osiągnięcia Komisji Petycji w kadencji parlamentarnej 2014–2019 i wyzwania na przyszłość

03-07-2019

W kadencji parlamentarnej 2014–2019 Unia Europejska (a w szczególności Parlament Europejski za pośrednictwem Komisji Petycji (PETI)) nadal zapewniała obywatelom prawo do składania petycji w PE w celu zgłaszania problemów i obaw, i domagała się podjęcia środków zaradczych i działań w obszarach należących do kompetencji UE przez mobilizowanie instytucji i państw członkowskich zarówno w sprawach żywo omawianych w debatach politycznych, jak i w kwestiach „osieroconych” czy „uśpionych”. Chcąc lepiej ...

W kadencji parlamentarnej 2014–2019 Unia Europejska (a w szczególności Parlament Europejski za pośrednictwem Komisji Petycji (PETI)) nadal zapewniała obywatelom prawo do składania petycji w PE w celu zgłaszania problemów i obaw, i domagała się podjęcia środków zaradczych i działań w obszarach należących do kompetencji UE przez mobilizowanie instytucji i państw członkowskich zarówno w sprawach żywo omawianych w debatach politycznych, jak i w kwestiach „osieroconych” czy „uśpionych”. Chcąc lepiej obsługiwać obywateli UE, komisja PETI wprowadziła internetowy portal petycji, aby ułatwić składanie petycji, zwiększyć interakcję i rozszerzyć usługi informacyjne. Przyjęła nowe, zaktualizowane wytyczne, by ułatwić rozpatrywanie petycji i proces decyzyjny w komisji. Doprowadziła także do przyjęcia pewnych pozytywnych zmian w Regulaminie PE. Zacieśniono i udoskonalono współpracę z innymi komisjami PE, w tym dzięki utworzeniu sieci ds. petycji. Po raz pierwszy komisja PETI utworzyła specjalną grupę roboczą (ds. dobra dziecka), która przeanalizowała szereg petycji dotyczących praw dziecka i przygotowała zalecenia dla komisji PETI. Komisja PETI utrzymywała dobre stosunki robocze z Komisją Europejską, Radą, państwami członkowskimi i Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Współpracowała ściśle ze służbami PE, w szczególności z Wydziałem Prawnym, oraz znacząco zwiększyła wykorzystanie wiedzy specjalistycznej Departamentu Tematycznego ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych (na potrzeby studiów i warsztatów) oraz EPRS. Ponadto podczas kadencji 2014–2019 zorganizowała dużą liczbę wysłuchań publicznych. Jednocześnie zakres działań komisji PETI w Parlamencie utrzymano zasadniczo na stałym poziomie, jeśli porównać liczbę sprawozdań, opinii, pytań wymagających odpowiedzi ustnej, rezolucji i misji informacyjnych w kadencji 2014–2019 z kadencją 2009–2014 (zob. załącznik I). Tak jak w przeszłości komisja PETI przeanalizowała wiele petycji dotyczących wszystkich obszarów działań UE: praw podstawowych, migracji, prawa do składania petycji, obywatelstwa, swobodnego przepływu, dyskryminacji, europejskiej inicjatywy obywatelskiej, praw dziecka, ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt, niepełnosprawności, polityki społecznej i zatrudnienia, brexitu, lepszego stanowienia prawa i stosowania prawa Unii, otwartości, przejrzystości, dostępu do dokumentów oraz konfliktów interesów, a także umów międzynarodowych. Komisja PETI zajmowała się także bardzo szczegółowymi kwestiami, np. prawem hipotecznym i ryzykownymi instrumentami finansowymi. Komisja PETI odgrywa ważną rolę w wykrywaniu naruszeń praw osób niepełnosprawnych (tak zwaną „rolę ochronną” w unijnych ramach ustanowionych w celu wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych na szczeblu UE i państw członkowskich), dlatego poświęciła dużo uwagi tematowi niepełnosprawności. Porównanie danych statystycznych dotyczących petycji w 2014 r. z danymi z 2018 r. pokazuje, że liczba składanych petycji spadła w ciągu kadencji o ponad połowę, prawdopodobnie m.in. ze względu na wprowadzenie portalu internetowego. Niemcy, Hiszpania i Włochy nadal zajmują pierwsze miejsca wśród państw, których dotyczy petycja, i narodowości osób składających petycję; odnoszące się do nich wartości procentowe utrzymywały się na stabilnym poziomie w czasie kadencji, a łączna liczba petycji z tych państw przekroczyła 50 % liczby petycji złożonych w całej UE. Główne tematy petycji obejmowały: prawa podstawowe i sprawiedliwość, ochronę środowiska oraz zdrowie. W danych dotyczących przyjmowania decyzji i statusu petycji odnotowano tylko umiarkowane różnice; zmienił się format składanych petycji: z wiadomości elektronicznych na wykorzystanie portalu internetowego (zob. załącznik II).

FEMM Mission to Italy - 17-19 December 2018

13-12-2018

The FEMM Committee requested the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs to provide a briefing for a mission to Italy (17-19 December 2018). The focus of this FEMM mission is on conscientious objection to abortion in Italy and the trafficking of migrant women for prostitution in Italy. This briefing provides background information on both subjects.

The FEMM Committee requested the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs to provide a briefing for a mission to Italy (17-19 December 2018). The focus of this FEMM mission is on conscientious objection to abortion in Italy and the trafficking of migrant women for prostitution in Italy. This briefing provides background information on both subjects.

The role of ombudsmen and petitions committees in detecting breaches of EU law

26-11-2018

Over the last decades, national and EU political institutions have sought ways to get closer to citizens, who are showing an increasing dissatisfaction with the performance of democratic institutions. The right to petition and the right to submit complaints to ombudsmen (the twin rights) can be considered two privileged instruments for strengthening this relationship, since they are two of the most accessible ways for citizens to address political institutions, notably to react to the application ...

Over the last decades, national and EU political institutions have sought ways to get closer to citizens, who are showing an increasing dissatisfaction with the performance of democratic institutions. The right to petition and the right to submit complaints to ombudsmen (the twin rights) can be considered two privileged instruments for strengthening this relationship, since they are two of the most accessible ways for citizens to address political institutions, notably to react to the application of EU law and policy. Pioneering efforts have been made to enhance the relationship with the citizens, notably through the use of new technologies. These technologies facilitate the exercise of the twin rights, they democratise access to information or facilitate communication between institutions and citizens. One of the major shortcomings in the petitions/complaints process is the lack of knowledge of the profile of those who make use of their right to petition or to complain. This briefing provides some recommendations on how to empower parliaments and enforce citizens’ rights through the petitions and complaints process.

Autorzy zewnętrzni

Tiago Tiburcio

Case analysis: the transposition and implementation of Regulation 261/2004 on air passenger rights

26-11-2018

This briefing draws on the latest available data to analyse the implementation and application of Regulation 261/2004 which introduces common rules on assistance and compensation to air passengers when their travel is disrupted. The briefing explains why the European Union enacted air passenger rights and the current state of play in terms of their enjoyment. It further sets out the current legal framework before exploring its shortcomings. Finally, it gives examples of best practice and presents ...

This briefing draws on the latest available data to analyse the implementation and application of Regulation 261/2004 which introduces common rules on assistance and compensation to air passengers when their travel is disrupted. The briefing explains why the European Union enacted air passenger rights and the current state of play in terms of their enjoyment. It further sets out the current legal framework before exploring its shortcomings. Finally, it gives examples of best practice and presents some recommendations for national parliaments and EU institutions to improve the enforcement of citizens’ rights.

Autorzy zewnętrzni

Sara Drake, Senior Lecturer in European Union Law Cardiff School of Law and Politics

Implementation of EIA Directive 2014/52/EUon the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment

26-11-2018

Proper implementation of EU law is essential to deliver the EU policy goals as defined in the Treaties and secondary legislation. This briefing aims to give an overview of the transposition and implementation of Directive 2014/52/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (the EIA Directive). It presents the key elements of this Directive. The amendments brought by Directive 2014/52/EU to the previous legal text aim to improve the quality of Environmental ...

Proper implementation of EU law is essential to deliver the EU policy goals as defined in the Treaties and secondary legislation. This briefing aims to give an overview of the transposition and implementation of Directive 2014/52/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment (the EIA Directive). It presents the key elements of this Directive. The amendments brought by Directive 2014/52/EU to the previous legal text aim to improve the quality of Environmental Impact Asessment reports and the information gathered, as well as to reinforce environmental protection in the assessment of the impacts on the environment.

Autorzy zewnętrzni

Marta Ballesteros

Mission to Austria 11/12 October 2018

08-10-2018

This document was prepared to provide background information for Members of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM) participating in the Conference "Gender Equality and YOU"organised by the Austrian presidency (Vienna, 11-12 October 2018). It is intended to provide information on various aspects of gender equality, based on studies and analyses which have been commissioned by the Policy Department and delivered to FEMM in the course of the current legislature. Of two recent studies ...

This document was prepared to provide background information for Members of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM) participating in the Conference "Gender Equality and YOU"organised by the Austrian presidency (Vienna, 11-12 October 2018). It is intended to provide information on various aspects of gender equality, based on studies and analyses which have been commissioned by the Policy Department and delivered to FEMM in the course of the current legislature. Of two recent studies a short summary, as well as a link to the full text of the study is given. A number of other Policy Department studies on specific aspects of gender equality in the EU are listed for further reading.

Fact-finding visit to Spain - 19 - 21 September 2018

12-09-2018

This briefing provides background information on the history, the development and the current situation of the Doñana National Park in the south of Spain. The PETI Committee has received a number of petitions on environmental issues concerning Doñana and decided to send a small delegation of its members on a fact-finding visit to the area. The briefing also provides the latest information on the state of play of the petitions, in particular with regard to the response of the European Commission to ...

This briefing provides background information on the history, the development and the current situation of the Doñana National Park in the south of Spain. The PETI Committee has received a number of petitions on environmental issues concerning Doñana and decided to send a small delegation of its members on a fact-finding visit to the area. The briefing also provides the latest information on the state of play of the petitions, in particular with regard to the response of the European Commission to the petitions.

FACT-FINDING VISIT TO LUSATIA, GERMANY. 14-16 February 2018

08-02-2018

This briefing note was prepared by the Policy Department for the PETI Committee and provides background information on the region of Lusatia in Germany. In particular it contains background information on the Sorb population of this region and on various aspects concerning the lignite mining activities and its consequences for the population, the economy and the environment of the region.

This briefing note was prepared by the Policy Department for the PETI Committee and provides background information on the region of Lusatia in Germany. In particular it contains background information on the Sorb population of this region and on various aspects concerning the lignite mining activities and its consequences for the population, the economy and the environment of the region.

Partnerzy