34

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

Research for the AGRI Committee - The Farm to Fork Strategy implications for agriculture and the CAP

15-05-2020

The aim of this In-Depth Analysis prepared by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies is to explore the possible implications of the Farm to Fork Strategy (F2F) for agriculture and the CAP and, as a result, on the legislative works of the AGRI Committee over the 2020 - 2023 period. The analysis is based on the following sources: the Communication on the European Green Deal (COM (2019) 640 of 11 December 2019); the EC roadmap and key actions of the European Green Deal (11 December ...

The aim of this In-Depth Analysis prepared by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies is to explore the possible implications of the Farm to Fork Strategy (F2F) for agriculture and the CAP and, as a result, on the legislative works of the AGRI Committee over the 2020 - 2023 period. The analysis is based on the following sources: the Communication on the European Green Deal (COM (2019) 640 of 11 December 2019); the EC roadmap and key actions of the European Green Deal (11 December 2019); the EC F2F Strategy roadmap (17 February 2020); the Communication ‘A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system’ (COM (2020) 381 of 20 May 2020); the Draft Action Plan of the Farm to Fork Strategy (Annex of the EC Communication of 20 May 2020); the Commission staff working document ‘Analysis of links between CAP reform and Green Deal’ (SWD (2020) of 20 May 2020); and others background documents accompanying the F2F Communication of 20 May 2020.

Information package on ‘Innovation in Agriculture’ Public Hearing of 18 February 2020

18-02-2020

This information package is prepared by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the hearing of 18 February 2020 organised by the European Parliament’s Agricultural and Rural Development Committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs related to the agri-food research & innovation issues.

This information package is prepared by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the hearing of 18 February 2020 organised by the European Parliament’s Agricultural and Rural Development Committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs related to the agri-food research & innovation issues.

Commitments made at the hearing of Janusz WOJCIECHOWSKI, Commissioner-designate - Agriculture

22-11-2019

The Commissioner-designate, Janusz Wojciechowski, appeared before the European Parliament on 1 and 8 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Agriculture and Rural Development. During the hearings, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission. His future task will be focused on building a modern ...

The Commissioner-designate, Janusz Wojciechowski, appeared before the European Parliament on 1 and 8 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Agriculture and Rural Development. During the hearings, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission. His future task will be focused on building a modern and sustainable agriculture, including: - Concluding negotiations on a simplifed Common Agricultural Policy post 2020 and ensuring that its future Strategic Plans strike a balance between EU-wide objectives and national priorities; - Contributing to the EU “Farm to Fork strategy” looking at how the agri-food sector can improve the sustainability accross the agri-food supply chain, including through organic production; - Ensuring that agri-food production contributes to EU climate, environmental and biodiversity goals; - Strengthening the system of geographical indications and developing a new long-term vision for rural areas under the Strategic Plans post 2020; - Promoting Europe’s high-quality food standards worlwide.

Research for AGRI Committee - Towards the Common Agricultural Policy beyond 2020: comparing the reform package with the current regulations

19-09-2018

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European ...

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European Commission on 1st June 2018 compares with the current CAP (2014/2020) regulations on a topic-by topic basis. The briefing note also offers some comments on the main elements of the legislative proposals in order to help the MEPs with their response to the Commission’s package. These comments are substantially based on the resolutions previously adopted by the Plenary of the European Parliament. Additional comments are also provided of a technical and explanatory nature. The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the authors and do not necessarily represent the official position of the European Parliament.

Wspólna polityka rolna (WPR) a Traktat

01-04-2018

Po wejściu w życie traktatu rzymskiego polityki rolne państw członkowskich zastąpiono mechanizmami interwencji na szczeblu wspólnotowym. Podstawy wspólnej polityki rolnej nie zmieniły się od czasu podpisania traktatu rzymskiego, z wyjątkiem zasad dotyczących procesu decyzyjnego. Na mocy Traktatu z Lizbony procedura konsultacji zastąpiona została procedurą współdecyzji, która stała się dla wspólnej polityki rolnej „zwykłą procedurą ustawodawczą”.

Po wejściu w życie traktatu rzymskiego polityki rolne państw członkowskich zastąpiono mechanizmami interwencji na szczeblu wspólnotowym. Podstawy wspólnej polityki rolnej nie zmieniły się od czasu podpisania traktatu rzymskiego, z wyjątkiem zasad dotyczących procesu decyzyjnego. Na mocy Traktatu z Lizbony procedura konsultacji zastąpiona została procedurą współdecyzji, która stała się dla wspólnej polityki rolnej „zwykłą procedurą ustawodawczą”.

Finansowanie WPR

01-04-2018

Finansowanie wspólnej polityki rolnej w przeszłości zapewniał jeden fundusz, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), który w dniu 1 stycznia 2007 r. zastąpiono Europejskim Funduszem Rolniczym Gwarancji (EFRG) i Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Finansowanie wspólnej polityki rolnej w przeszłości zapewniał jeden fundusz, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), który w dniu 1 stycznia 2007 r. zastąpiono Europejskim Funduszem Rolniczym Gwarancji (EFRG) i Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Instrumenty WPR i ich reformy

01-04-2018

Z biegiem lat wspólną politykę rolną (WPR) poddano pięciu poważnym reformom, z których ostatnie miały miejsce w 2003 r. (przegląd śródokresowy), 2009 r. (ocena funkcjonowania) i 2013 r. (okres finansowania 2014-2020). Pierwsze debaty na temat WPR po 2020 r. rozpoczęły się w 2016 r., a odpowiednie wnioski ustawodawcze przedstawiono w czerwcu 2018 r.

Z biegiem lat wspólną politykę rolną (WPR) poddano pięciu poważnym reformom, z których ostatnie miały miejsce w 2003 r. (przegląd śródokresowy), 2009 r. (ocena funkcjonowania) i 2013 r. (okres finansowania 2014-2020). Pierwsze debaty na temat WPR po 2020 r. rozpoczęły się w 2016 r., a odpowiednie wnioski ustawodawcze przedstawiono w czerwcu 2018 r.

Pierwszy filar WPR: I – Wspólna organizacja rynków produktów rolnych (WORR)

01-04-2018

WORR obejmuje środki rynkowe przewidziane w WPR. Kolejne reformy doprowadziły w 2007 r. do połączenia 21 WORR w jedną WORR dla wszystkich produktów rolnych. Jednocześnie reformy WPR stopniowo ukierunkowały tę politykę w większej mierze na rynki i ograniczyły rolę narzędzi interwencyjnych, które obecnie traktuje się jako „siatkę bezpieczeństwa” i wykorzystuje jedynie w razie kryzysu.

WORR obejmuje środki rynkowe przewidziane w WPR. Kolejne reformy doprowadziły w 2007 r. do połączenia 21 WORR w jedną WORR dla wszystkich produktów rolnych. Jednocześnie reformy WPR stopniowo ukierunkowały tę politykę w większej mierze na rynki i ograniczyły rolę narzędzi interwencyjnych, które obecnie traktuje się jako „siatkę bezpieczeństwa” i wykorzystuje jedynie w razie kryzysu.

Pierwszy filar wspólnej polityki rolnej (WPR): II — płatności bezpośrednie dla rolników

01-04-2018

Skutkiem reformy z 2003 r. i oceny funkcjonowania reformy WPR z 2009 r. było oddzielenie większości wsparcia bezpośredniego od produkcji. Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 stanowi jedną podstawę prawną i wyczerpujący zbiór przepisów, dzięki którym płatności bezpośrednie dla rolników stały się lepiej ukierunkowane, sprawiedliwsze i korzystniejsze dla środowiska.

Skutkiem reformy z 2003 r. i oceny funkcjonowania reformy WPR z 2009 r. było oddzielenie większości wsparcia bezpośredniego od produkcji. Rozporządzenie (UE) nr 1307/2013 stanowi jedną podstawę prawną i wyczerpujący zbiór przepisów, dzięki którym płatności bezpośrednie dla rolników stały się lepiej ukierunkowane, sprawiedliwsze i korzystniejsze dla środowiska.

W kierunku wspólnej polityki rolnej po 2020 r.

01-04-2018

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) przeprowadzona w 2013 r. weszła w życie w 2015 r. Instytucje unijne zobowiązały się przyjąć przed końcem bieżącego okresu (2020) nową reformę, która będzie uwzględniać wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027.

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) przeprowadzona w 2013 r. weszła w życie w 2015 r. Instytucje unijne zobowiązały się przyjąć przed końcem bieżącego okresu (2020) nową reformę, która będzie uwzględniać wieloletnie ramy finansowe na lata 2021–2027.

Partnerzy