2

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

Stosunki transatlantyckie: Stany Zjednoczone i Kanada

01-02-2018

Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Kanada podzielają wartości demokracji, praw człowieka, wolności gospodarczych i politycznych oraz mają wspólne interesy w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa oraz umowa o partnerstwie strategicznym pomiędzy UE a Kanadą weszły tymczasowo w życie w 2017 r. Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego między UE a USA zostały wstrzymane w 2017 r. 15 kwietnia 2019 r. Rada przyjęła wytyczne ...

Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Kanada podzielają wartości demokracji, praw człowieka, wolności gospodarczych i politycznych oraz mają wspólne interesy w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa oraz umowa o partnerstwie strategicznym pomiędzy UE a Kanadą weszły tymczasowo w życie w 2017 r. Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego między UE a USA zostały wstrzymane w 2017 r. 15 kwietnia 2019 r. Rada przyjęła wytyczne negocjacyjne w celu zniesienia ceł na towary przemysłowe.

Polityka zagraniczna: cele, instrumenty i osiągnięcia

01-01-2018

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (WPZiB) została ustanowiona w 1993 r. i od tamtego czasu jej znaczenie rosło wraz z kolejnymi traktatami. Obecnie Parlament sprawuje kontrolę nad WPZiB i uczestniczy w jej kształtowaniu, w szczególności wspierając Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ), specjalnych przedstawicieli Unii Europejskiej (SPUE) oraz delegatury UE. Dzięki swoim uprawnieniom budżetowym Parlament kształtuje skalę i zakres WPZiB, a także instrumenty finansowe ...

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (WPZiB) została ustanowiona w 1993 r. i od tamtego czasu jej znaczenie rosło wraz z kolejnymi traktatami. Obecnie Parlament sprawuje kontrolę nad WPZiB i uczestniczy w jej kształtowaniu, w szczególności wspierając Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ), specjalnych przedstawicieli Unii Europejskiej (SPUE) oraz delegatury UE. Dzięki swoim uprawnieniom budżetowym Parlament kształtuje skalę i zakres WPZiB, a także instrumenty finansowe, z których finansowane są działania zagraniczne UE.