6

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

Commitments made at the hearing of Virginijus SINKEVIČIUS, Commissioner-designate - Environment, Oceans and Fisheries

22-11-2019

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable ...

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable fishing and a thriving blue economy.

Pomoc strukturalna w sektorze gospodarki rybnej

01-01-2018

Europejska polityka rybołówstwa, początkowo finansowana z Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOR), w latach 2007-2013 finansowana była z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), a obecnie jest finansowana z nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Wartość wsparcia na lata 2014-2020 wynosi 6,4 mld EUR. Europejski Fundusz Morski i Rybacki wspiera rybaków w procesie przejścia na zrównoważone połowy, wspiera społeczności przybrzeżne w działaniach mających na celu zdywersyfikowanie ...

Europejska polityka rybołówstwa, początkowo finansowana z Instrumentu Finansowego Orientacji Rybołówstwa (IFOR), w latach 2007-2013 finansowana była z Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR), a obecnie jest finansowana z nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). Wartość wsparcia na lata 2014-2020 wynosi 6,4 mld EUR. Europejski Fundusz Morski i Rybacki wspiera rybaków w procesie przejścia na zrównoważone połowy, wspiera społeczności przybrzeżne w działaniach mających na celu zdywersyfikowanie ich gospodarek oraz finansuje projekty służące tworzeniu nowych miejsc pracy oraz poprawie jakości życia na terenach wzdłuż wybrzeży europejskich.

Akwakultura europejska

01-01-2018

Akwakultura europejska jest w stagnacji, w odróżnieniu od charakteryzującej się rosnącą produkcją akwakultury na świecie. W dążeniu do zahamowania tej tendencji Komisja opublikowała dwa komunikaty, w latach 2002 i 2009, zawierające strategie rozwoju akwakultury w Europie. Strategia przedstawiona w 2002 r. nie doprowadziła do zwiększenia produkcji europejskiej, podczas gdy światowy kryzys gospodarczy uderzył w rynek i sektor akwakultury. W rezultacie w 2013 r. Komisja opublikowała trzeci komunikat ...

Akwakultura europejska jest w stagnacji, w odróżnieniu od charakteryzującej się rosnącą produkcją akwakultury na świecie. W dążeniu do zahamowania tej tendencji Komisja opublikowała dwa komunikaty, w latach 2002 i 2009, zawierające strategie rozwoju akwakultury w Europie. Strategia przedstawiona w 2002 r. nie doprowadziła do zwiększenia produkcji europejskiej, podczas gdy światowy kryzys gospodarczy uderzył w rynek i sektor akwakultury. W rezultacie w 2013 r. Komisja opublikowała trzeci komunikat, mający na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju akwakultury w UE oraz zaproponowanie strategicznych wytycznych.

Europejskie rybołówstwo w liczbach

01-01-2018

Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: flota rybacka państw członkowskich UE w 2017 r. (tabela I), stan zatrudnienia w sektorach rybołówstwa (2015 r.), akwakultury (2014 r.) i przetwórstwa ryb (2016 r.) (tabela II), produkcja, przywóz i wywóz produktów rybołówstwa i akwakultury w 2016 r. (tabela III), konsumpcja rzeczywista produktów rybołówstwa i akwakultury w 2016 r. (tabela IV) oraz przydziały ...

Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rybołówstwa (WPRyb), a mianowicie: flota rybacka państw członkowskich UE w 2017 r. (tabela I), stan zatrudnienia w sektorach rybołówstwa (2015 r.), akwakultury (2014 r.) i przetwórstwa ryb (2016 r.) (tabela II), produkcja, przywóz i wywóz produktów rybołówstwa i akwakultury w 2016 r. (tabela III), konsumpcja rzeczywista produktów rybołówstwa i akwakultury w 2016 r. (tabela IV) oraz przydziały zasobów Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020 (tabela V).

Research for PECH Committee - The Management of Fishing Fleets in Outermost Regions

15-03-2017

The Committee on Fisheries (PECH) has requested scientific input contributing to its work on an Own Initiative Report on The Management of Fishing Fleets in Outermost Regions (2016/2016 INI). This Briefing summarizes the main elements of a study prepared for PECH Committee with the same title. Outermost Regions (ORs) of the European Union are affected by handicaps deserving implementation of specific measures. The commissioned study aims at establishing the extent to which fleet management rules ...

The Committee on Fisheries (PECH) has requested scientific input contributing to its work on an Own Initiative Report on The Management of Fishing Fleets in Outermost Regions (2016/2016 INI). This Briefing summarizes the main elements of a study prepared for PECH Committee with the same title. Outermost Regions (ORs) of the European Union are affected by handicaps deserving implementation of specific measures. The commissioned study aims at establishing the extent to which fleet management rules adopted under the Common Fisheries Policy (CFP) take sufficiently account of the specificities of the fishing sector in Outermost Regions, and at identifying relevant measures that could support the development of the sector in these regions. ORs fishing fleets are mostly composed of small-scale vessels targeting inshore and offshore resources. Over the past decade, modernisation of ORs fishing fleets has been unevenly achieved across regions. Under the current CFP, ORs fleets are subject to the same management measures than those applied to all Union fleets. Nevertheless, European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) takes into account ORs specific handicaps through increased intensity of public aid and a specific compensation scheme of additional costs. Several options are discussed to support the ORs fleet modernisation, including a derogatory regime for fleet management and a revision of capacity ceilings.

Research for the European Parliament Committee on Agriculture and Rural Development in 2016

07-12-2016

Compilation of research papers made for the European Parliament Committee on Agriculture and Rural Development in 2016 by the Policy Department B.

Compilation of research papers made for the European Parliament Committee on Agriculture and Rural Development in 2016 by the Policy Department B.

Partnerzy