14

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Słowo kluczowe
Data

Banking Union Essential Terms: Technical Abbreviations & Glossary

15-02-2019

This note, prepared by Policy department A, gives an overview of the glossary of the Banking Union essential terms which was published in July 2018.

This note, prepared by Policy department A, gives an overview of the glossary of the Banking Union essential terms which was published in July 2018.

Study in focus: Financial Supervision and Regulation in the US - Dodd-Frank Reform

15-01-2019

This paper, prepared by Policy Department A at the request of the ECON Committee, gives an overview of the key provisions of the Dodd-Frank Act which were presented in the study on Financial Supervision and Regulation in the US.

This paper, prepared by Policy Department A at the request of the ECON Committee, gives an overview of the key provisions of the Dodd-Frank Act which were presented in the study on Financial Supervision and Regulation in the US.

Study in focus: Competition issues in the Area of Financial Technology (FinTech)

22-11-2018

This note summarises the main points presented in the study on Competition issues in the Area of Financial Technology (FinTech).

This note summarises the main points presented in the study on Competition issues in the Area of Financial Technology (FinTech).

Studies in Focus: Mis-selling of Financial Products

14-09-2018

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, gives an overview of five studies on Mis-selling of financial products which were published in June 2018.

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, gives an overview of five studies on Mis-selling of financial products which were published in June 2018.

Study in focus - Competition in Air Transport

02-05-2018

This note summarises the main points presented in the study on Competition in Air Transport.

This note summarises the main points presented in the study on Competition in Air Transport.

The UK's Potential Withdrawal from the EU and Single Market Access under EU Financial Services Legislation

15-03-2018

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, summarises the main points presented by the study on “The UK’s Potential Withdrawal from the EU and Single Market Access under EU Financial Services Legislation”.

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, summarises the main points presented by the study on “The UK’s Potential Withdrawal from the EU and Single Market Access under EU Financial Services Legislation”.

Polityka konkurencji

01-02-2018

Artykuły 101-109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) określają reguły konkurencji na rynku wewnętrznym. W myśl tych reguł zakazane jest zawieranie ograniczających konkurencję porozumień między przedsiębiorstwami. Przedsiębiorstwa posiadające pozycję dominującą obowiązuje zakaz nadużywania swojej pozycji i szkodzenia przez to handlowi między państwami członkowskimi. Komisja Europejska (Komisja) kontroluje przypadki koncentracji i przejęć o wymiarze wspólnotowym, a w określonych sytuacjach ...

Artykuły 101-109 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) określają reguły konkurencji na rynku wewnętrznym. W myśl tych reguł zakazane jest zawieranie ograniczających konkurencję porozumień między przedsiębiorstwami. Przedsiębiorstwa posiadające pozycję dominującą obowiązuje zakaz nadużywania swojej pozycji i szkodzenia przez to handlowi między państwami członkowskimi. Komisja Europejska (Komisja) kontroluje przypadki koncentracji i przejęć o wymiarze wspólnotowym, a w określonych sytuacjach może ich zakazać. Pomoc państwa na rzecz niektórych przedsiębiorstw lub produktów, która prowadzi do zakłócenia konkurencji, jest niedozwolona, chociaż w niektórych przypadkach może zostać dopuszczona. Przepisy dotyczące konkurencji obowiązują również w odniesieniu do przedsiębiorstw publicznych, usług publicznych i usług świadczonych w interesie ogólnym. W przypadku zagrożenia realizacji celów tych szczególnych usług można odstąpić od stosowania reguł konkurencji.

COMPETITION POLICY AND AN INTERNAL ENERGY MARKET

15-12-2017

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, summarises the main points presented by the study on Competition policy and an internal energy market with a view to achieve an effectively working internal market in this sector.

This note, prepared by Policy Department A for the Committee on Economic and Monetary Affairs, summarises the main points presented by the study on Competition policy and an internal energy market with a view to achieve an effectively working internal market in this sector.

Thesaurus on Brexit

15-09-2017

This thesaurus is a collection of ECON related articles, papers and studies on the possible withdrawal of the UK from the EU. Recent literature from various sources is categorised, chronologically listed – while keeping the content of previous editions - and briefly summarised. To facilitate the use of this tool and to allow an easy access, certain documents may appear in more than one category. The thesaurus is non-exhaustive and may be updated. This document was provided by Policy Department A ...

This thesaurus is a collection of ECON related articles, papers and studies on the possible withdrawal of the UK from the EU. Recent literature from various sources is categorised, chronologically listed – while keeping the content of previous editions - and briefly summarised. To facilitate the use of this tool and to allow an easy access, certain documents may appear in more than one category. The thesaurus is non-exhaustive and may be updated. This document was provided by Policy Department A at the request of the ECON Committee.

EU-Mapping 2017: Systematic overview on economic and financial legislation

14-07-2017

This study provides a graphic overview on core legislation in the area of economic and financial services. The presentation essentially covers the areas within the responsibility of the Economic and Monetary Affairs Committee (ECON); hence it starts with core ECON areas but also displays neighbouring areas of other Committees' competences which are closely connected to and impacting on ECON's work. It shows legislation in force, proposals and other relevant provisions on banking, securities markets ...

This study provides a graphic overview on core legislation in the area of economic and financial services. The presentation essentially covers the areas within the responsibility of the Economic and Monetary Affairs Committee (ECON); hence it starts with core ECON areas but also displays neighbouring areas of other Committees' competences which are closely connected to and impacting on ECON's work. It shows legislation in force, proposals and other relevant provisions on banking, securities markets and investment firms, market infrastructure, insurance and occupational pensions, payment services, consumer protection in financial services, the European System of Financial Supervision, European Monetary Union, euro bills and coins and statistics, competition, taxation, commerce and company law, accounting and auditing. Moreover, it notes selected provisions that might become relevant in the upcoming Article 50 TEU negotiations. This document was provided by Policy Department A on request of the ECON Committee.

Autorzy zewnętrzni

Prof Katja LANGENBUCHER, Research Center SAFE and Goethe University Frankfurt Prof Tobias TRÖGER, Research Center SAFE and Goethe University Frankfurt Lara MILIONE, Research Center SAFE and Goethe University Frankfurt Andreas ROTH, Research Center SAFE and Goethe University Frankfurt

Partnerzy