5

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Autor
Słowo kluczowe
Data

Renewable energy in EU agriculture

23-11-2016

The agricultural sector accounts for almost 10 % of greenhouse gas emissions in the European Union, mainly for food production and transport. In recent years, European farmers have made efforts to significantly reduce this environmental footprint by increasing their consumption and production of renewable energy, which is derived from natural resources that are naturally replenished. While there is enormous potential for the production of renewable energy on farms due to the availability of wind, ...

The agricultural sector accounts for almost 10 % of greenhouse gas emissions in the European Union, mainly for food production and transport. In recent years, European farmers have made efforts to significantly reduce this environmental footprint by increasing their consumption and production of renewable energy, which is derived from natural resources that are naturally replenished. While there is enormous potential for the production of renewable energy on farms due to the availability of wind, sunlight, biomass and agricultural waste, important barriers and challenges still remain.

Jak wyżywić 10 miliardów ludzi? Rozwiązania technologiczne - Sprawozdanie podsumowujące - Sposoby na zrównoważoną żywność i rolnictwo w UE

15-11-2013

W jaki sposób Europa powinna reagować na zwiększony popyt w sektorze żywności i rolnictwa wynikający ze wzrostu liczebności populacji na świecie, zmiany diety oraz konkurencyjny popyt na grunty rolne? W niniejszym sprawozdaniu zawarto opinię na temat tego, w jaki sposób Unia Europejska może mieć udział w stawianiu czoła tym wyzwaniom w nadchodzących dekadach, jak również przedstawiono szereg rozwiązań godnych szczególnej uwagi. Skoncentrowano się na rozwiązaniach służących zwiększeniu wydajności ...

W jaki sposób Europa powinna reagować na zwiększony popyt w sektorze żywności i rolnictwa wynikający ze wzrostu liczebności populacji na świecie, zmiany diety oraz konkurencyjny popyt na grunty rolne? W niniejszym sprawozdaniu zawarto opinię na temat tego, w jaki sposób Unia Europejska może mieć udział w stawianiu czoła tym wyzwaniom w nadchodzących dekadach, jak również przedstawiono szereg rozwiązań godnych szczególnej uwagi. Skoncentrowano się na rozwiązaniach służących zwiększeniu wydajności rolnictwa przy jednoczesnym dostosowaniu się do skutków zmiany klimatu oraz ograniczeniu emisji z rolnictwa, sposobach odwracania tendencji spadkowych w bioróżnorodności terenów rolniczych, ograniczaniu strat żywności, sposobach osiągnięcia bardziej efektywnego gospodarowania zasobami w sektorze spożywczym oraz możliwościach wykorzystania odpadów oraz pozostałości w celu zaspokojenia potrzeb biomateriałowych i bioenergetycznych w sposób zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Sprawozdanie podsumowuje analizę i wyniki pięciu zleconych ekspertyz, ujmując stan obecny oraz pewne kluczowe elementy rozwoju przewidywane do 2050 r. Unia Europejska mocno rozwinęła wspólną politykę środowiskową i rolną, a zreformowana niedawno Wspólna Polityka Rolna, w której większy nacisk kładzie się na środowisko i innowacje, umożliwia państwom członkowskim realizowanie zmian idących w tym kierunku. Jednocześnie olbrzymie wyzwania związane są z odpowiednim zwiększaniem efektywności przy jednoczesnym ograniczaniu szkód dla europejskich zasobów rolniczych i naturalnych oraz bioróżnorodności. W Europie ważne będzie, aby wytwarzać więcej, zużywając mniej, a przy tym ograniczać marnotrawstwo.

Autorzy zewnętrzni

Evelyn Underwood, David Baldock, Harry Aiking, Allan Buckwell, Elizabeth Dooley, Ana Frelih-Larsen, Sandra Naumann, Clementine O’Connor, Jana Poláková and Graham Tucker

Recycling Agricultural, Forestry & Food Wastes and Residues for Sustainable Bioenergy and Biomaterials (Part of the Project 'Technology Options for Feeding 10 Billion People')

15-07-2013

The purpose of this study is to examine and review biorefinery technology options that exist to convert biomass in the form of agricultural crop and forestry residues and waste from the whole food chain into biomaterials and bioenergy. It assesses the technological options, including the sustainability of the processes involved. The study forms part of a bigger project commissioned by the European Parliament’s STOA (‘Science and Technology Options Assessment’) office under the heading of ‘Technology ...

The purpose of this study is to examine and review biorefinery technology options that exist to convert biomass in the form of agricultural crop and forestry residues and waste from the whole food chain into biomaterials and bioenergy. It assesses the technological options, including the sustainability of the processes involved. The study forms part of a bigger project commissioned by the European Parliament’s STOA (‘Science and Technology Options Assessment’) office under the heading of ‘Technology options for feeding 10 billion people’. Advanced biofuels and innovative bio-based pathways based on wastes and residues show considerable potential and should be further developed especially as Europe is already seen by some as having a lead in relevant technologies. However, there are also considerable uncertainties for investors and indeed all market participants and thus a major task is to ensure good transparency and better information concerning the availabilities of the waste and residue streams, the opportunities for processing, and the benefits to consumers. In addition, because, by definition, bio-based economic developments necessarily interact with ecosystems, there has to be visible assurance that the bio-products are indeed environmentally preferable with respect to GHG emissions, water, soil and biodiversity compared with their fossil-based counterparts. The conclusion is thus encouragement should be given to this sector, but with enhanced transparency of all aspects of its development, and with equally strong sustainability safeguards.

Autorzy zewnętrzni

Bettina Kretschmer (Project Leader), Claire Smith, Emma Watkins, Ben Allen, Allan Buckwell, Jane Desbarats and Daniel Kieve

State of Biogas Plants in European Agriculture

03-12-2007

The study proposes a detailed examination of the state of agricultural biogas installations in EU and the corresponding legal aspects. The study provides with: - An analysis of the current situation of biogas installations in European agriculture - An appraisal of the obstacles faced the development of agricultural biogas technology and for more extensive installations in the EU. - Some Conclusions on the positive impacts of biogas on agriculture and proposals for further development.

The study proposes a detailed examination of the state of agricultural biogas installations in EU and the corresponding legal aspects. The study provides with: - An analysis of the current situation of biogas installations in European agriculture - An appraisal of the obstacles faced the development of agricultural biogas technology and for more extensive installations in the EU. - Some Conclusions on the positive impacts of biogas on agriculture and proposals for further development.

Autorzy zewnętrzni

Torkild Birkmose, Henning Lyngsø Foged, Jørgen Hinge Danish Agriculture Advisory Service, Denmark

Effluent Charging Systems in the EU Member States

01-09-2001

The main purpose of this study is to analyse and evaluate the effluent charging and enforcement systems of the 15 EU Member States, including the institutional responsibilities and the conditions related to the issuing of permits to discharge effluents directly into natural waters. The information on which this report is based was collected mainly from water authorities in the Member States, usually from the ministries responsible for environmental affairs.

The main purpose of this study is to analyse and evaluate the effluent charging and enforcement systems of the 15 EU Member States, including the institutional responsibilities and the conditions related to the issuing of permits to discharge effluents directly into natural waters. The information on which this report is based was collected mainly from water authorities in the Member States, usually from the ministries responsible for environmental affairs.

Autorzy zewnętrzni

Institute for International and European Environmental Policy, Berlin (D)

Planowane wydarzenia

30-09-2020
EPRS online policy roundtable: Plastics and the circular economy
Inne wydarzenie -
EPRS
15-10-2020
ECI Hearing on ‘Minority Safepack - one million signatures for diversity in Europe’
Inne wydarzenie -
LIBE CULT PETI
27-10-2020
EPRS online Book Talk | Beyond Christendom - The politics of religion in Europe today
Inne wydarzenie -
EPRS

Partnerzy