15

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Autor
Data

Common rules for the internal electricity market

12-07-2019

On 30 November 2016, the European Commission presented a legislative proposal for a recast directive on the internal market for electricity, as part of a comprehensive legislative package entitled 'Clean Energy for all Europeans'. The proposed directive would oblige Member States to ensure a more competitive, customer-centred, flexible and non-discriminatory EU electricity market with market-based supply prices. It would strengthen existing customer rights, introduce new ones and provide a framework ...

On 30 November 2016, the European Commission presented a legislative proposal for a recast directive on the internal market for electricity, as part of a comprehensive legislative package entitled 'Clean Energy for all Europeans'. The proposed directive would oblige Member States to ensure a more competitive, customer-centred, flexible and non-discriminatory EU electricity market with market-based supply prices. It would strengthen existing customer rights, introduce new ones and provide a framework for energy communities. Member States would have to monitor and address energy poverty. The proposal clarifies the tasks of distribution system operators and emphasises the obligation of neighbouring national regulators to cooperate on issues of cross-border relevance. The Council adopted its general approach in December 2017. In the European Parliament, the Committee on Industry, Research and Energy (ITRE) adopted its report in February 2018. A provisional trilogue agreement was reached in December 2018. The European Parliament adopted the text in the March II 2019 plenary session and the Council on 22 May 2019. The Directive entered into force on 4 July 2019 and must be transposed into national legislation by 31 December 2020. Fourth edition. The ‘EU Legislation in Progress’ briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure. Please note this document has been designed for on-line viewing.

Wholesale roaming regulation: A precondition for 'roam like at home'

03-07-2017

In 2015 the Council and European Parliament agreed in Regulation 2015/2120 that on 15 June 2017 roaming charges for mobile phone use would be abolished in the EU. After that date, 'roam like at home' (RLAH) would become a reality for all Europeans. The regulation did not, however, address the wholesale roaming market, on account of the need to investigate market conditions in more depth. A review for the European Commission concluded that national wholesale roaming markets are not working well and ...

In 2015 the Council and European Parliament agreed in Regulation 2015/2120 that on 15 June 2017 roaming charges for mobile phone use would be abolished in the EU. After that date, 'roam like at home' (RLAH) would become a reality for all Europeans. The regulation did not, however, address the wholesale roaming market, on account of the need to investigate market conditions in more depth. A review for the European Commission concluded that national wholesale roaming markets are not working well and need regulatory intervention. It therefore proposed a regulation establishing the maximum level of wholesale roaming charges that telecoms operators can charge each other for calls, text messages and data, to take effect from 15 June 2017. An agreement was reached in trilogue that lowers significantly the wholesale data caps originally proposed, to take into account the falling unit price of data over time. As a result, since 15 June 2017 retail roaming charges have disappeared in the EU and EEA/EFTA countries This means that RLAH is now the reality in the EU. Third edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure. To view earlier editions of this briefing, please see: PE 599.290, 22 February 2017.

Post-2020 reform of the EU Emissions Trading System

05-04-2017

In July 2015, the European Commission proposed a reform of the EU Emissions Trading System (ETS) for the period 2021-2030, following the guidance set by the October 2014 European Council. The proposed directive introduces a new limit on greenhouse gas (GHG) emissions in the ETS sector to achieve the EU climate targets for 2030, new rules for addressing carbon leakage, and provisions for funding innovation and modernisation in the energy sector. It encourages Member States to compensate for indirect ...

In July 2015, the European Commission proposed a reform of the EU Emissions Trading System (ETS) for the period 2021-2030, following the guidance set by the October 2014 European Council. The proposed directive introduces a new limit on greenhouse gas (GHG) emissions in the ETS sector to achieve the EU climate targets for 2030, new rules for addressing carbon leakage, and provisions for funding innovation and modernisation in the energy sector. It encourages Member States to compensate for indirect carbon costs. In combination with the Market Stability Reserve agreed in May 2015, the proposed reform sets out the EU ETS rules for the period up to 2030, giving greater certainty to industry and to investors. In the European Parliament, the ENVI Committee takes the lead on the proposal, while it shares competence with the ITRE Committee on some aspects. After the European Parliament and the Council finalised their respective positions in February 2017, interinstitutional trilogue negotiations have now started.

Hurtowe rynki roamingu

29-03-2017

Zbliża się koniec kosztów roamingu w Unii Europejskiej, co obiecywano na szczeblu politycznym już od ponad dekady. Cztery kolejne rozporządzenia obniżyły opłaty roamingowe (choć ich nie wyeliminowały) za połączenia, wiadomości SMS i przepływ danych o ponad 90 %. W 2015 r. Rada i Parlament Europejski zgodziły się na zniesienie od 15 czerwca 2017 r. opłat roamingowych w UE. Warunkiem wstępnym tego rozwiązania jest przyjęcie nowych przepisów o hurtowych rynkach roamingu. Oczekuje się, że głosowanie ...

Zbliża się koniec kosztów roamingu w Unii Europejskiej, co obiecywano na szczeblu politycznym już od ponad dekady. Cztery kolejne rozporządzenia obniżyły opłaty roamingowe (choć ich nie wyeliminowały) za połączenia, wiadomości SMS i przepływ danych o ponad 90 %. W 2015 r. Rada i Parlament Europejski zgodziły się na zniesienie od 15 czerwca 2017 r. opłat roamingowych w UE. Warunkiem wstępnym tego rozwiązania jest przyjęcie nowych przepisów o hurtowych rynkach roamingu. Oczekuje się, że głosowanie nad tym wnioskiem w Parlamencie Europejskim (po osiągnięciu porozumienia w negocjacjach trójstronnych) odbędzie się podczas pierwszej kwietniowej sesji plenarnej.

Liberalizacja wiz wobec Ukrainy

29-03-2017

W oparciu o rozmowy w sprawie liberalizacji systemu wizowego Komisja Europejska proponuje zniesienie obowiązku wizowego dla 45 mln obywateli Ukrainy. Równocześnie Unia Europejska dokonała przeglądu mechanizmu zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego, wzmacniając zabezpieczenia, jakie mają być stosowane do wszystkich umów o liberalizacji systemu wizowego.

W oparciu o rozmowy w sprawie liberalizacji systemu wizowego Komisja Europejska proponuje zniesienie obowiązku wizowego dla 45 mln obywateli Ukrainy. Równocześnie Unia Europejska dokonała przeglądu mechanizmu zawieszającego zwolnienie z obowiązku wizowego, wzmacniając zabezpieczenia, jakie mają być stosowane do wszystkich umów o liberalizacji systemu wizowego.

Umowy międzyrządowe w dziedzinie energii

24-02-2017

W celu zapewnienia, aby umowy międzyrządowe w dziedzinie energii z państwami trzecimi były w pełni zgodne z unijnymi przepisami Komisja, w ramach swojego pakietu dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego z lutego 2016 r., zaproponowała nowe przepisy, które wymagałyby przeprowadzania ocen ex-ante takich umów. W grudniu 2016 r. doszło do zawarcia porozumienia trójstronnego dotyczącego proponowanej decyzji, które zostanie poddane pod głosowanie podczas pierwszego marcowego posiedzenia plenarnego w 2017 ...

W celu zapewnienia, aby umowy międzyrządowe w dziedzinie energii z państwami trzecimi były w pełni zgodne z unijnymi przepisami Komisja, w ramach swojego pakietu dotyczącego bezpieczeństwa energetycznego z lutego 2016 r., zaproponowała nowe przepisy, które wymagałyby przeprowadzania ocen ex-ante takich umów. W grudniu 2016 r. doszło do zawarcia porozumienia trójstronnego dotyczącego proponowanej decyzji, które zostanie poddane pod głosowanie podczas pierwszego marcowego posiedzenia plenarnego w 2017 r.

Wholesale roaming regulation: A precondition for 'roam like at home'

22-02-2017

In 2015 the Council and European Parliament agreed in Regulation 2015/2120 that on 15 June 2017 roaming charges for mobile phone use would be abolished in the EU. After that date, 'roam like at home' (RLAH) would become a reality for all Europeans. The regulation did not, however, address the wholesale roaming market, on account of the need to investigate market conditions in more depth. A review for the European Commission concluded that national wholesale roaming markets are not working well and ...

In 2015 the Council and European Parliament agreed in Regulation 2015/2120 that on 15 June 2017 roaming charges for mobile phone use would be abolished in the EU. After that date, 'roam like at home' (RLAH) would become a reality for all Europeans. The regulation did not, however, address the wholesale roaming market, on account of the need to investigate market conditions in more depth. A review for the European Commission concluded that national wholesale roaming markets are not working well and need regulatory intervention. It therefore proposed a regulation establishing the maximum level of wholesale roaming charges that telecoms operators can charge each other for calls, text messages and data, to take effect from 15 June 2017. On 29 November, Parliament's Industry Committee voted for a significant reduction in the data wholesale caps proposed by the Commission. During the third trilogue meeting on 31 January, an agreement was reached between the Parliament and the Council that lowers significantly the wholesale data caps originally proposed. Second edition. The 'EU Legislation in Progress' briefings are updated at key stages throughout the legislative procedure. "A more recent edition of this document is available. Find it by searching by the document title at this address: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/home.html"

Fighting trade in tools for torture and executions

13-02-2017

The EU is committed to fighting torture and use of the death penalty throughout the world. Both phenomena continue to afflict a significant number of countries, and trade in torture tools is booming. One of the most important measures taken by the EU has been its 2005 Regulation imposing restrictions in trade in torture tools. Despite some visible effects, it has been repeatedly criticised for loopholes which allow trade in goods that could be used for torture, executions and other ill-treatment, ...

The EU is committed to fighting torture and use of the death penalty throughout the world. Both phenomena continue to afflict a significant number of countries, and trade in torture tools is booming. One of the most important measures taken by the EU has been its 2005 Regulation imposing restrictions in trade in torture tools. Despite some visible effects, it has been repeatedly criticised for loopholes which allow trade in goods that could be used for torture, executions and other ill-treatment, as well as related activities like brokering or advertising such goods to continue. Responding to a 2010 European Parliament resolution, the European Commission adopted a legislative proposal to amend the Regulation in 2014. The proposal was criticised by civil society organisations fighting torture since it did not address all potential loopholes. The EP's International Trade Committee proposed several amendments aiming to further restrict the trade in torture tools and the provision of related services. The final compromise text, agreed after three trilogue meetings, reflected most of INTA’s proposals, albeit with certain modifications. It was adopted by the EP and the Council as such, entering into force in December 2016. This updates a previous edition, of September 2016: PE 586.659.

Wzmocnienie kontroli na granicach zewnętrznych

07-02-2017

Kontrole na granicach zewnętrznych są kluczem do zapewnienia odpowiedniej swobody przemieszczania się i bezpieczeństwa w strefie Schengen. Unia Europejska, stanąwszy w obliczu zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego (szczególnie z uwagi na wzrost liczby ataków terrorystycznych i zagrożeń ze strony „zagranicznych bojowników”, z których wielu jest obywatelami UE korzystającymi z prawa do swobodnego przemieszczania się), jest zdecydowana jeszcze bardziej wzmocnić kontrole granic zewnętrznych ...

Kontrole na granicach zewnętrznych są kluczem do zapewnienia odpowiedniej swobody przemieszczania się i bezpieczeństwa w strefie Schengen. Unia Europejska, stanąwszy w obliczu zagrożeń w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego (szczególnie z uwagi na wzrost liczby ataków terrorystycznych i zagrożeń ze strony „zagranicznych bojowników”, z których wielu jest obywatelami UE korzystającymi z prawa do swobodnego przemieszczania się), jest zdecydowana jeszcze bardziej wzmocnić kontrole granic zewnętrznych. Parlament Europejski ma podczas lutowej sesji plenarnej głosować nad porozumieniem trójstronnym w sprawie wniosku mającego na celu zapewnienie systematycznego kontrolowania obywateli Unii przekraczających zewnętrzne granice UE z wykorzystaniem odpowiednich baz danych.

Post-2020 reform of the EU Emissions Trading System

01-02-2017

In July 2015, the European Commission proposed a reform of the EU Emissions Trading System (ETS) for the period 2021-2030, following the guidance set by the October 2014 European Council. The proposed directive introduces a new limit on greenhouse gas (GHG) emissions in the ETS sector to achieve the EU climate targets for 2030, new rules for addressing carbon leakage, and provisions for funding innovation and modernisation in the energy sector. It encourages Member States to compensate for indirect ...

In July 2015, the European Commission proposed a reform of the EU Emissions Trading System (ETS) for the period 2021-2030, following the guidance set by the October 2014 European Council. The proposed directive introduces a new limit on greenhouse gas (GHG) emissions in the ETS sector to achieve the EU climate targets for 2030, new rules for addressing carbon leakage, and provisions for funding innovation and modernisation in the energy sector. It encourages Member States to compensate for indirect carbon costs. In combination with the Market Stability Reserve agreed in May 2015, the proposed reform sets out the EU ETS rules for the period up to 2030, giving greater certainty to industry and to investors. In the European Parliament, the ENVI Committee takes the lead on the proposal, while it shares competence with the ITRE Committee on some aspects. The ITRE Committee adopted its opinion on 13 October 2016; the ENVI Committee adopted its report on 15 December 2016, and a vote in plenary is expected in February 2017. A more recent edition of this document is available. Find it by searching by the document title at this address: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/home.html

Planowane wydarzenia

26-10-2020
European Gender Equality Week - October 26-29, 2020
Inne wydarzenie -
FEMM
26-10-2020
Joint LIBE - FEMM Hearing on Trafficking in human beings
Przesłuchanie -
LIBE FEMM
26-10-2020
Joint LIBE - FEMM Hearing on Trafficking in human beings
Przesłuchanie -
FEMM

Partnerzy