317

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Autor
Słowo kluczowe
Data

Absolutorium za rok 2018: Drugie sprawozdania dotyczące Rady Europejskiej, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

14-10-2020

W maju 2020 r. Parlament Europejski postanowił odroczyć decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r. Radzie Europejskiej, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu (EKES-owi) i przedstawił szereg uwag. Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu (CONT) ponownie zbadała sytuację i w swoich drugich sprawozdaniach zaleca, aby nie udzielić absolutorium tym instytucjom. Głosowania nad drugimi sprawozdaniami w sprawie absolutorium zaplanowano na drugą sesję plenarną w październiku ...

W maju 2020 r. Parlament Europejski postanowił odroczyć decyzję o udzieleniu absolutorium z wykonania budżetu za 2018 r. Radzie Europejskiej, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu (EKES-owi) i przedstawił szereg uwag. Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu (CONT) ponownie zbadała sytuację i w swoich drugich sprawozdaniach zaleca, aby nie udzielić absolutorium tym instytucjom. Głosowania nad drugimi sprawozdaniami w sprawie absolutorium zaplanowano na drugą sesję plenarną w październiku.

Documenting climate mainstreaming in the EU budget - making the system more transparent, strigent and comprehensive

16-07-2020

This study examines the current methodologies used for tracking climate-related and biodiversity-related expenditure in the EU budget. It identifies strengths and weaknesses of the current methodologies, and examines proposed changes to the methodologies for the 2021-2027 financial perspective. On this basis, it identifies potential objectives for strengthening the tracking mechanisms, and puts forward suggested approaches to meeting those objectives.

This study examines the current methodologies used for tracking climate-related and biodiversity-related expenditure in the EU budget. It identifies strengths and weaknesses of the current methodologies, and examines proposed changes to the methodologies for the 2021-2027 financial perspective. On this basis, it identifies potential objectives for strengthening the tracking mechanisms, and puts forward suggested approaches to meeting those objectives.

Autorzy zewnętrzni

Martin NESBIT Thorfinn STAINFORTH Kaley HART Evelyn UNDERWOOD Gustavo BECERRA Institute for European Environmental Policy

Next Generation EU - Where are assigned revenue? Which impact in 2021?

15-07-2020

Exception to the budgetary principle of universality, assigned revenues flatten at 10.5 % in last years. In the emergency European Recovery Instrument, “Next Generation EU”, put forward by the Commission EUR 500 billion are external assigned revenue. In 2021, contributions from “Next Generation EU” are planned to provide an additional EUR 211.3 billion of assigned revenue. in 2021, assigned revenue will surge to EUR 220 000 million in commitments and EUR 46 100 million in payments, from a total ...

Exception to the budgetary principle of universality, assigned revenues flatten at 10.5 % in last years. In the emergency European Recovery Instrument, “Next Generation EU”, put forward by the Commission EUR 500 billion are external assigned revenue. In 2021, contributions from “Next Generation EU” are planned to provide an additional EUR 211.3 billion of assigned revenue. in 2021, assigned revenue will surge to EUR 220 000 million in commitments and EUR 46 100 million in payments, from a total amount of EUR 17 405.5 million in commitment appropriations and EUR 19 159.6 million in payments appropriations in 2019. On assigned revenue, the European Parliament is excluded from the decision-making process. Given the size of the amount in question, the budgetary treatment of external assigned revenue should be reassessed.

Pilot Projects and Preparatory Actions in the EU Budget 2014-2019

15-07-2020

This study performs a “reality check” of Pilot Projects and Preparatory Actions (PPPAs) included in the EU budget over 2014-2019 and assesses their use as a strategic political tool. It covers 324 PPPAs with an aggregate value of EUR 337 million to date. PPPAs can trigger new or fine-tune existing legislation or policy and generate important lessons learnt. However, there is no systematic data to assess their effectiveness. The study identifies a series of areas for improvement.

This study performs a “reality check” of Pilot Projects and Preparatory Actions (PPPAs) included in the EU budget over 2014-2019 and assesses their use as a strategic political tool. It covers 324 PPPAs with an aggregate value of EUR 337 million to date. PPPAs can trigger new or fine-tune existing legislation or policy and generate important lessons learnt. However, there is no systematic data to assess their effectiveness. The study identifies a series of areas for improvement.

Autorzy zewnętrzni

Blomeyer & Sanz Roderick ACKERMANN, Roland BLOMEYER, José PAPI, Margarita SANZ

Jak fundusze UE przyczyniają się do likwidowania różnic gospodarczych w Unii Europejskiej

13-07-2020

Oceniając korzyści uzyskiwane z budżetu Unii Europejskiej (UE), państwa członkowskie koncentrują się przede wszystkim na swoich indywidualnych pozycjach netto, tj. saldzie netto wkładów krajowych i transferów otrzymanych z budżetu UE. Ten sposób myślenia o „słusznym zwrocie” wiąże się z szeregiem ograniczeń i problemów i całkowicie pomija korzyści dla państw członkowskich wykraczające poza czysto finansowe przepływy związane z budżetem UE. Państwa członkowskie mogą odnosić korzyści pośrednie, które ...

Oceniając korzyści uzyskiwane z budżetu Unii Europejskiej (UE), państwa członkowskie koncentrują się przede wszystkim na swoich indywidualnych pozycjach netto, tj. saldzie netto wkładów krajowych i transferów otrzymanych z budżetu UE. Ten sposób myślenia o „słusznym zwrocie” wiąże się z szeregiem ograniczeń i problemów i całkowicie pomija korzyści dla państw członkowskich wykraczające poza czysto finansowe przepływy związane z budżetem UE. Państwa członkowskie mogą odnosić korzyści pośrednie, które są związane z różnymi interwencjami i obszarami polityki finansowanymi z budżetu UE. W przypadku polityki koordynowanej i finansowanej przez UE, zastępującej lub uzupełniającej indywidualne nieskoordynowane działania na szczeblu państw członkowskich i tworzącej w ten sposób dodatkową wartość dodaną przez wykorzystanie synergii, mogą również pojawiać się korzyści dla całej UE. Państwa członkowskie czerpią korzyści również z bezpośrednich inwestycji wewnątrzunijnych, handlu wewnątrzunijnego oraz unijnych efektów sieciowych. Ocenę opartą na pozycji netto można byłoby zatem uzupełnić dodatkowymi wskaźnikami dającymi bardziej kompleksowy obraz ogólnych korzyści dla państw członkowskich, które wynikają z członkostwa w UE i z jej budżetu, a kilka wariantów reformy w budżecie UE mogłoby pomóc przełamać tę ocenę.

Autorzy zewnętrzni

WIIW: Mr Robert Stehrer, Mr Roman Stöllinger, Mr Gabor Hunya, Ms Doris Hanzl-Weiss, Mr Mario Holzner, Mr Oliver Reiter WIFO: Ms Margit Schratzenstaller, Ms Julia Bachtrögler Blomeyer & Sanz: Ms Veronika Kubeková, Mr Roland Blomeyer

Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2018 r.

06-07-2020

Na lipcowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma omówić sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2018. W sprawozdaniu podkreślono między innymi rolę banku w finansowaniu Europejskiego Zielonego Ładu i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a także jego przyszłą rolę jako banku klimatycznego UE. W sprawozdaniu podkreślono również potrzebę poprawy skuteczności i synergii w odniesieniu do Europejskiego Funduszu na ...

Na lipcowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma omówić sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2018. W sprawozdaniu podkreślono między innymi rolę banku w finansowaniu Europejskiego Zielonego Ładu i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a także jego przyszłą rolę jako banku klimatycznego UE. W sprawozdaniu podkreślono również potrzebę poprawy skuteczności i synergii w odniesieniu do Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, a także zwrócono uwagę na potrzebę większej przejrzystości i odpowiedzialności w odniesieniu do wszystkich działań banku, wzmocnienie kontroli zewnętrznej i wzmocnienie mechanizmów służących zwalczaniu nadużyć finansowych i korupcji.

Sprawozdanie za 2018 r. w sprawie ochrony interesów finansowych UE – zwalczania nadużyć finansowych

06-07-2020

W październiku 2019 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie roczne za 2018 r. w sprawie zwalczania nadużyć finansowych mających wpływ na interesy finansowe UE. W 2018 r. Komisji zgłoszono łącznie 11 638 nieprawidłowości związanych i niezwiązanych z nadużyciami finansowymi, czyli o 25% mniej niż w 2017 r. Dotyczyły one kwoty około 2,5 mld EUR, która pozostawała stabilna od 2017 r. Komisja Kontroli Budżetowej przyjęła sprawozdanie na temat sprawozdania rocznego Komisji, które ma zostać poddane ...

W październiku 2019 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie roczne za 2018 r. w sprawie zwalczania nadużyć finansowych mających wpływ na interesy finansowe UE. W 2018 r. Komisji zgłoszono łącznie 11 638 nieprawidłowości związanych i niezwiązanych z nadużyciami finansowymi, czyli o 25% mniej niż w 2017 r. Dotyczyły one kwoty około 2,5 mld EUR, która pozostawała stabilna od 2017 r. Komisja Kontroli Budżetowej przyjęła sprawozdanie na temat sprawozdania rocznego Komisji, które ma zostać poddane pod głosowanie podczas lipcowej sesji plenarnej.

Policy Departments' Monthly Highlights - July 2020

03-07-2020

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Nominations for Members of the European Court of Auditors

15-06-2020

Short presentation of - Treaty provisions and appointment procedure, - upcoming and recent nominations and - avenues for further research.

Short presentation of - Treaty provisions and appointment procedure, - upcoming and recent nominations and - avenues for further research.

Assigned revenue in the Recovery Plan - The frog that wishes to be as big as the ox?

15-06-2020

Exception to the budgetary principle of universality, assigned revenues flatten at 10.5 % in last years. The emergency European Recovery Instrument put forward by the Commission amounts to EUR 750 billion. Out of this EUR 750 billion, EUR 500 billion are external assigned revenue. Therefore, more than a third of the EU budget will be considered as assigned revenue in the EU budget. On assigned revenue, the European Parliament is excluded from the decision-making process. Given the size of the amount ...

Exception to the budgetary principle of universality, assigned revenues flatten at 10.5 % in last years. The emergency European Recovery Instrument put forward by the Commission amounts to EUR 750 billion. Out of this EUR 750 billion, EUR 500 billion are external assigned revenue. Therefore, more than a third of the EU budget will be considered as assigned revenue in the EU budget. On assigned revenue, the European Parliament is excluded from the decision-making process. Given the size of the amount in question, the budgetary treatment of external assigned revenue should be reassessed.

Planowane wydarzenia

26-10-2020
European Gender Equality Week - October 26-29, 2020
Inne wydarzenie -
FEMM
26-10-2020
Joint LIBE - FEMM Hearing on Trafficking in human beings
Przesłuchanie -
LIBE FEMM
26-10-2020
Joint LIBE - FEMM Hearing on Trafficking in human beings
Przesłuchanie -
FEMM

Partnerzy