315

wynik(i)

Słowo/słowa
Rodzaj publikacji
Obszar polityki
Autor
Słowo kluczowe
Data

Documenting climate mainstreaming in the EU budget - making the system more transparent, strigent and comprehensive

16-07-2020

This study examines the current methodologies used for tracking climate-related and biodiversity-related expenditure in the EU budget. It identifies strengths and weaknesses of the current methodologies, and examines proposed changes to the methodologies for the 2021-2027 financial perspective. On this basis, it identifies potential objectives for strengthening the tracking mechanisms, and puts forward suggested approaches to meeting those objectives.

This study examines the current methodologies used for tracking climate-related and biodiversity-related expenditure in the EU budget. It identifies strengths and weaknesses of the current methodologies, and examines proposed changes to the methodologies for the 2021-2027 financial perspective. On this basis, it identifies potential objectives for strengthening the tracking mechanisms, and puts forward suggested approaches to meeting those objectives.

Autorzy zewnętrzni

Martin NESBIT Thorfinn STAINFORTH Kaley HART Evelyn UNDERWOOD Gustavo BECERRA Institute for European Environmental Policy

Next Generation EU - Where are assigned revenue? Which impact in 2021?

15-07-2020

Exception to the budgetary principle of universality, assigned revenues flatten at 10.5 % in last years. In the emergency European Recovery Instrument, “Next Generation EU”, put forward by the Commission EUR 500 billion are external assigned revenue. In 2021, contributions from “Next Generation EU” are planned to provide an additional EUR 211.3 billion of assigned revenue. in 2021, assigned revenue will surge to EUR 220 000 million in commitments and EUR 46 100 million in payments, from a total ...

Exception to the budgetary principle of universality, assigned revenues flatten at 10.5 % in last years. In the emergency European Recovery Instrument, “Next Generation EU”, put forward by the Commission EUR 500 billion are external assigned revenue. In 2021, contributions from “Next Generation EU” are planned to provide an additional EUR 211.3 billion of assigned revenue. in 2021, assigned revenue will surge to EUR 220 000 million in commitments and EUR 46 100 million in payments, from a total amount of EUR 17 405.5 million in commitment appropriations and EUR 19 159.6 million in payments appropriations in 2019. On assigned revenue, the European Parliament is excluded from the decision-making process. Given the size of the amount in question, the budgetary treatment of external assigned revenue should be reassessed.

How EU funds tackle economic divide in the European Union

13-07-2020

When assessing the benefits Member States (MS) receive from the European Union (EU) budget, they primarily focus on their individual net positions, i.e. the net balance between their national contributions and the transfers received from the EU budget. This ‘juste retour’ thinking is associated with several limitations and problems and completely neglects the benefits accruing to MS beyond the pure financial streams related to the EU budget. MS may enjoy the indirect benefits that are related to ...

When assessing the benefits Member States (MS) receive from the European Union (EU) budget, they primarily focus on their individual net positions, i.e. the net balance between their national contributions and the transfers received from the EU budget. This ‘juste retour’ thinking is associated with several limitations and problems and completely neglects the benefits accruing to MS beyond the pure financial streams related to the EU budget. MS may enjoy the indirect benefits that are related to the various interventions and policies financed from the EU budget. Benefits may be also created for the EU as a whole in the case of policies coordinated and financed by the EU, replacing or complementing individual un-coordinated action at MS level and thus creating additional added value through making use of synergies. MS also benefit from intra-EU direct investments, intra-EU trade and the EU’s network effects. Therefore, the net position view could be complemented by additional indicators providing a more comprehensive picture of the overall benefits resulting for MS from the EU membership and budget and several reform options within the EU budget could help to overcome the net position view and support a debate focused less on national and more on the common interest of the EU altogether.

Autorzy zewnętrzni

WIIW: Mr Robert Stehrer, Mr Roman Stöllinger, Mr Gabor Hunya, Ms Doris Hanzl-Weiss, Mr Mario Holzner, Mr Oliver Reiter WIFO: Ms Margit Schratzenstaller, Ms Julia Bachtrögler Blomeyer & Sanz: Ms Veronika Kubeková, Mr Roland Blomeyer

Sprawozdanie roczne z kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za 2018 r.

06-07-2020

Na lipcowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma omówić sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2018. W sprawozdaniu podkreślono między innymi rolę banku w finansowaniu Europejskiego Zielonego Ładu i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a także jego przyszłą rolę jako banku klimatycznego UE. W sprawozdaniu podkreślono również potrzebę poprawy skuteczności i synergii w odniesieniu do Europejskiego Funduszu na ...

Na lipcowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma omówić sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2018. W sprawozdaniu podkreślono między innymi rolę banku w finansowaniu Europejskiego Zielonego Ładu i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a także jego przyszłą rolę jako banku klimatycznego UE. W sprawozdaniu podkreślono również potrzebę poprawy skuteczności i synergii w odniesieniu do Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, a także zwrócono uwagę na potrzebę większej przejrzystości i odpowiedzialności w odniesieniu do wszystkich działań banku, wzmocnienie kontroli zewnętrznej i wzmocnienie mechanizmów służących zwalczaniu nadużyć finansowych i korupcji.

Sprawozdanie za 2018 r. w sprawie ochrony interesów finansowych UE – zwalczania nadużyć finansowych

06-07-2020

W październiku 2019 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie roczne za 2018 r. w sprawie zwalczania nadużyć finansowych mających wpływ na interesy finansowe UE. W 2018 r. Komisji zgłoszono łącznie 11 638 nieprawidłowości związanych i niezwiązanych z nadużyciami finansowymi, czyli o 25% mniej niż w 2017 r. Dotyczyły one kwoty około 2,5 mld EUR, która pozostawała stabilna od 2017 r. Komisja Kontroli Budżetowej przyjęła sprawozdanie na temat sprawozdania rocznego Komisji, które ma zostać poddane ...

W październiku 2019 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie roczne za 2018 r. w sprawie zwalczania nadużyć finansowych mających wpływ na interesy finansowe UE. W 2018 r. Komisji zgłoszono łącznie 11 638 nieprawidłowości związanych i niezwiązanych z nadużyciami finansowymi, czyli o 25% mniej niż w 2017 r. Dotyczyły one kwoty około 2,5 mld EUR, która pozostawała stabilna od 2017 r. Komisja Kontroli Budżetowej przyjęła sprawozdanie na temat sprawozdania rocznego Komisji, które ma zostać poddane pod głosowanie podczas lipcowej sesji plenarnej.

Policy Departments' Monthly Highlights - July 2020

03-07-2020

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Nominations for Members of the European Court of Auditors

15-06-2020

Short presentation of - Treaty provisions and appointment procedure, - upcoming and recent nominations and - avenues for further research.

Short presentation of - Treaty provisions and appointment procedure, - upcoming and recent nominations and - avenues for further research.

Assigned revenue in the Recovery Plan - The frog that wishes to be as big as the ox?

15-06-2020

Exception to the budgetary principle of universality, assigned revenues flatten at 10.5 % in last years. The emergency European Recovery Instrument put forward by the Commission amounts to EUR 750 billion. Out of this EUR 750 billion, EUR 500 billion are external assigned revenue. Therefore, more than a third of the EU budget will be considered as assigned revenue in the EU budget. On assigned revenue, the European Parliament is excluded from the decision-making process. Given the size of the amount ...

Exception to the budgetary principle of universality, assigned revenues flatten at 10.5 % in last years. The emergency European Recovery Instrument put forward by the Commission amounts to EUR 750 billion. Out of this EUR 750 billion, EUR 500 billion are external assigned revenue. Therefore, more than a third of the EU budget will be considered as assigned revenue in the EU budget. On assigned revenue, the European Parliament is excluded from the decision-making process. Given the size of the amount in question, the budgetary treatment of external assigned revenue should be reassessed.

Policy Departments' Monthly Highlights - June 2020

12-06-2020

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

The Monthly Highlights publication provides an overview, at a glance, of the on-going work of the policy departments, including a selection of the latest and forthcoming publications, and a list of future events.

Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018 – Komisja Europejska i agencje wykonawcze

11-05-2020

Podczas majowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma podjąć decyzję w sprawie udzielenia absolutorium różnym instytucjom i organom Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018. Pierwszym elementem tego procesu jest sprawozdanie obejmujące Komisję Europejską (w tym sześć agencji wykonawczych), która odpowiada za zarządzanie największą częścią budżetu ogólnego UE. Komisji udziela się odrębnego absolutorium w odniesieniu do zarządzania europejskimi funduszami rozwoju, gdyż fundusze te nie stanowią części ...

Podczas majowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma podjąć decyzję w sprawie udzielenia absolutorium różnym instytucjom i organom Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018. Pierwszym elementem tego procesu jest sprawozdanie obejmujące Komisję Europejską (w tym sześć agencji wykonawczych), która odpowiada za zarządzanie największą częścią budżetu ogólnego UE. Komisji udziela się odrębnego absolutorium w odniesieniu do zarządzania europejskimi funduszami rozwoju, gdyż fundusze te nie stanowią części budżetu ogólnego UE – ich podstawą jest umowa międzyrządowa. Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) zaleca Parlamentowi udzielenie Komisji Europejskiej i wszystkim sześciu agencjom wykonawczym absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018. Zaleca również udzielenie absolutorium z wykonania operacji europejskich funduszy rozwoju w 2018 r.

Planowane wydarzenia

29-09-2020
EPRS online Book Talk | Working for Obama and Clinton on Europe [...]
Inne wydarzenie -
EPRS
27-10-2020
EPRS online Book Talk | Beyond Christendom - The politics of religion in Europe today
Inne wydarzenie -
EPRS
09-11-2020
EPRS online Book Talk | The revolutions of 1989-90 thirty years on [...]
Inne wydarzenie -
EPRS

Partnerzy