Medicamente și dispozitive medicale

01-02-2018

Medicamentele și dispozitivele medicale intră sub incidența normelor pieței unice și au un impact direct asupra sănătății oamenilor. Există un cadru juridic solid pentru protejarea sănătății publice și garantarea siguranței acestor produse. Acesta acoperă întregul ciclu, de la trialuri și teste, până la autorizarea în vederea introducerii pe piață, supravegherea și rechemarea produselor. Accesul la medicamente la prețuri rezonabile, lupta împotriva rezistenței antimicrobiene, desfășurarea în condiții etice a trialurilor clinice și stimulentele pentru cercetare și dezvoltare sunt doar unele dintre aspectele esențiale de care se ocupă UE în acest domeniu. Pentru a ține pasul cu progresele științifice și tehnologice și pentru a reacționa la amenințările emergente la adresa sănătății, măsurile legislative și de politică sunt evaluate și monitorizate periodic.

Medicamentele și dispozitivele medicale intră sub incidența normelor pieței unice și au un impact direct asupra sănătății oamenilor. Există un cadru juridic solid pentru protejarea sănătății publice și garantarea siguranței acestor produse. Acesta acoperă întregul ciclu, de la trialuri și teste, până la autorizarea în vederea introducerii pe piață, supravegherea și rechemarea produselor. Accesul la medicamente la prețuri rezonabile, lupta împotriva rezistenței antimicrobiene, desfășurarea în condiții etice a trialurilor clinice și stimulentele pentru cercetare și dezvoltare sunt doar unele dintre aspectele esențiale de care se ocupă UE în acest domeniu. Pentru a ține pasul cu progresele științifice și tehnologice și pentru a reacționa la amenințările emergente la adresa sănătății, măsurile legislative și de politică sunt evaluate și monitorizate periodic.