Acvacultura europeană

01-01-2018

În comparație cu producția de acvacultură mondială, aflată în creștere, acvacultura europeană se află într-o perioadă de stagnare. Într-o încercare de a contracara această tendință, Comisia a publicat, în 2002 și în 2009, două comunicări ce prezintă strategii de dezvoltare a acvaculturii europene. Strategia din 2002 nu a crescut producția europeană, iar criza economică mondială a afectat piața și industria acvaculturii. Această situație a dus la publicarea în 2013 a unei a treia comunicări a Comisiei care viza realizarea dezvoltării sustenabile a acvaculturii UE și propunerea unor orientări strategice.

În comparație cu producția de acvacultură mondială, aflată în creștere, acvacultura europeană se află într-o perioadă de stagnare. Într-o încercare de a contracara această tendință, Comisia a publicat, în 2002 și în 2009, două comunicări ce prezintă strategii de dezvoltare a acvaculturii europene. Strategia din 2002 nu a crescut producția europeană, iar criza economică mondială a afectat piața și industria acvaculturii. Această situație a dus la publicarea în 2013 a unei a treia comunicări a Comisiei care viza realizarea dezvoltării sustenabile a acvaculturii UE și propunerea unor orientări strategice.