Transportul aerian: securitatea aviației civile

01-02-2018

Securitatea aeronautică (a nu se confunda cu siguranța aviației[1]) există pentru prevenirea actelor răuvoitoare îndreptate împotriva aeronavelor și a pasagerilor și echipajului acestora. În urma atacurilor teribile din 2001, UE a adoptat un ansamblu de norme de securitate pentru protecția aviației civile. Aceste norme sunt actualizate periodic pentru a răspunde riscurilor ce se află în continuă schimbare. Statele membre au dreptul de a aplica măsuri mai stricte.

Securitatea aeronautică (a nu se confunda cu siguranța aviației[1]) există pentru prevenirea actelor răuvoitoare îndreptate împotriva aeronavelor și a pasagerilor și echipajului acestora. În urma atacurilor teribile din 2001, UE a adoptat un ansamblu de norme de securitate pentru protecția aviației civile. Aceste norme sunt actualizate periodic pentru a răspunde riscurilor ce se află în continuă schimbare. Statele membre au dreptul de a aplica măsuri mai stricte.