Educație și formare profesională

01-09-2017

În conformitate cu principiul subsidiarității, responsabilitatea principală pentru politicile de educație și de formare profesională le revine statelor membre, Uniunea Europeană având doar un rol de sprijin. Cu toate acestea, există anumite provocări cu care se confruntă toate statele membre – cum ar fi societățile în curs de îmbătrânire, deficitul de competențe al forței de muncă, concurența la nivel global și educația preșcolară – astfel încât este nevoie de reacții comune și ca țările să conlucreze și să învețe unele de la altele[1].

În conformitate cu principiul subsidiarității, responsabilitatea principală pentru politicile de educație și de formare profesională le revine statelor membre, Uniunea Europeană având doar un rol de sprijin. Cu toate acestea, există anumite provocări cu care se confruntă toate statele membre – cum ar fi societățile în curs de îmbătrânire, deficitul de competențe al forței de muncă, concurența la nivel global și educația preșcolară – astfel încât este nevoie de reacții comune și ca țările să conlucreze și să învețe unele de la altele[1].