Cadrul UE pentru politicile fiscale

01-01-2018

Pentru a asigura stabilitatea uniunii economice și monetare, este nevoie de un cadru puternic care să prevină în cea mai mare măsură posibilă finanțele publice nesustenabile. La sfârșitul lui 2011, a intrat în vigoare o reformă (parte din așa-numitul „pachet de șase propuneri legislative” – „Six-Pack”) care modifică Pactul de stabilitate și de creștere. O altă reformă în acest domeniu de politică, Tratatul interguvernamental privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare, care include Pactul fiscal, a intrat în vigoare la începutul lui 2013. Mai mult, în mai 2013, a intrat în vigoare un regulament privind evaluarea proiectelor de planuri bugetare naționale (parte din așa-numitul „pachet de două propuneri legislative” – „Two-Pack”).

Pentru a asigura stabilitatea uniunii economice și monetare, este nevoie de un cadru puternic care să prevină în cea mai mare măsură posibilă finanțele publice nesustenabile. La sfârșitul lui 2011, a intrat în vigoare o reformă (parte din așa-numitul „pachet de șase propuneri legislative” – „Six-Pack”) care modifică Pactul de stabilitate și de creștere. O altă reformă în acest domeniu de politică, Tratatul interguvernamental privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța în cadrul uniunii economice și monetare, care include Pactul fiscal, a intrat în vigoare la începutul lui 2013. Mai mult, în mai 2013, a intrat în vigoare un regulament privind evaluarea proiectelor de planuri bugetare naționale (parte din așa-numitul „pachet de două propuneri legislative” – „Two-Pack”).