Pescuitul european în cifre

01-01-2018

Tabelele de mai jos prezintă date statistice de bază din mai multe domenii legate de politica comună în domeniul pescuitului (PCP), și anume: flota de pescuit ale statelor membre în 2017 (tabelul I), situația ocupării forței de muncă în sectorul pescuitului (2015), al acvaculturii (2014) și al prelucrării peștelui 2016) (tabelul II), producția, importul și exportul produselor pescărești și de acvacultură în 2016 (tabelul III), consumul aparent de produse pescărești și de acvacultură în 2016 (tabelul IV) și alocarea resurselor Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime din 2014 până în 2020 (tabelul V).

Tabelele de mai jos prezintă date statistice de bază din mai multe domenii legate de politica comună în domeniul pescuitului (PCP), și anume: flota de pescuit ale statelor membre în 2017 (tabelul I), situația ocupării forței de muncă în sectorul pescuitului (2015), al acvaculturii (2014) și al prelucrării peștelui 2016) (tabelul II), producția, importul și exportul produselor pescărești și de acvacultură în 2016 (tabelul III), consumul aparent de produse pescărești și de acvacultură în 2016 (tabelul IV) și alocarea resurselor Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime din 2014 până în 2020 (tabelul V).