Supravegherea parlamentară a agenţiilor de securitate şi a serviciilor de informaţii în Uniunea Europeană

15-06-2011

Acest studiu evaluează controlul democratic al agenţiilor naţionale de securitate și a serviciilor de informaţii de către parlamente și organisme specializate neparlamentare de supraveghere, cu scopul de a identifica bunele practici care pot fi de folos Parlamentului European în abordarea sa cu privire la consolidarea controlului Europol, Eurojust, Frontex și, într-o mai mică măsură, SITCEN. Studiul propune o serie de recomandări detaliate (inclusiv în domeniul accesului la informaţii clasificate) care sunt formulate pe baza evaluărilor în profunzime ale: (1) funcţiilor curente și atribuţiilor acestor patru organisme; (2) acordurilor existente pentru supravegherea acestor organisme de către Parlamentul European, organismele de supraveghere comune și parlamentele naţionale; și (3) cadrul juridic și instituţional pentru controlul parlamentar specializat al agenţiilor de securitate și a serviciilor de informaţii din statele membre ale UE și alte democraţii majore.

Acest studiu evaluează controlul democratic al agenţiilor naţionale de securitate și a serviciilor de informaţii de către parlamente și organisme specializate neparlamentare de supraveghere, cu scopul de a identifica bunele practici care pot fi de folos Parlamentului European în abordarea sa cu privire la consolidarea controlului Europol, Eurojust, Frontex și, într-o mai mică măsură, SITCEN. Studiul propune o serie de recomandări detaliate (inclusiv în domeniul accesului la informaţii clasificate) care sunt formulate pe baza evaluărilor în profunzime ale: (1) funcţiilor curente și atribuţiilor acestor patru organisme; (2) acordurilor existente pentru supravegherea acestor organisme de către Parlamentul European, organismele de supraveghere comune și parlamentele naţionale; și (3) cadrul juridic și instituţional pentru controlul parlamentar specializat al agenţiilor de securitate și a serviciilor de informaţii din statele membre ale UE și alte democraţii majore.

Autor extern

Aidan WILLS (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces - DCAF) and Mathias VERMEULEN (European University Institute - EUI)