ACCENT PE: Învățământul dual: o soluție pentru situații problematice?

15-10-2014

Experiența profesională este extrem de apreciată de întreprinderi și, prin urmare, lipsa unei astfel de experiențe constituie un obstacol major pentru persoanele aflate în căutarea primului loc de muncă. Mulți tineri sunt prinși într-un cerc vicios: nu își pot găsi un prim loc de muncă, dar nu pot obține un loc de muncă fiindcă nu au experiență profesională. S-a demonstrat că programele de ucenicie au un impact semnificativ asupra promovării ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și reprezintă unul dintre motivele principale pentru nivelurile scăzute ale șomajului în rândul tinerilor în unele țări europene. Atât în comunicarea intitulată „Regândirea educației”, cât și în comunicarea referitoare la combaterea șomajul în rândul tinerilor din anul 2013, Comisia Europeană a solicitat statelor membre să își intensifice eforturile depuse pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic de nivel mondial, în vederea creșterii calității competențelor profesionale, dar și pentru promovarea formării la locul de muncă, inclusiv prin stagii, programe de ucenicie și sisteme de învățământ dual de calitate. În mod similar, Parlamentul European (PE), ca urmare a unei solicitări adresate de Comisia pentru cultură și educație (CULT), a publicat un studiu care analizează punctele forte și slabe ale învățământului dual și examinează evoluțiile politicilor din UE- 28 în ceea ce privește introducerea și/sau îmbunătățirea acestui tip de învățare.

Experiența profesională este extrem de apreciată de întreprinderi și, prin urmare, lipsa unei astfel de experiențe constituie un obstacol major pentru persoanele aflate în căutarea primului loc de muncă. Mulți tineri sunt prinși într-un cerc vicios: nu își pot găsi un prim loc de muncă, dar nu pot obține un loc de muncă fiindcă nu au experiență profesională. S-a demonstrat că programele de ucenicie au un impact semnificativ asupra promovării ocupării forței de muncă în rândul tinerilor și reprezintă unul dintre motivele principale pentru nivelurile scăzute ale șomajului în rândul tinerilor în unele țări europene. Atât în comunicarea intitulată „Regândirea educației”, cât și în comunicarea referitoare la combaterea șomajul în rândul tinerilor din anul 2013, Comisia Europeană a solicitat statelor membre să își intensifice eforturile depuse pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic de nivel mondial, în vederea creșterii calității competențelor profesionale, dar și pentru promovarea formării la locul de muncă, inclusiv prin stagii, programe de ucenicie și sisteme de învățământ dual de calitate. În mod similar, Parlamentul European (PE), ca urmare a unei solicitări adresate de Comisia pentru cultură și educație (CULT), a publicat un studiu care analizează punctele forte și slabe ale învățământului dual și examinează evoluțiile politicilor din UE- 28 în ceea ce privește introducerea și/sau îmbunătățirea acestui tip de învățare.