34

rezultat(e)

Cuvânt (cuvinte)
Tipul publicației
Domeniul tematic
Cuvânt-cheie
Data

Research for the AGRI Committee - The Farm to Fork Strategy implications for agriculture and the CAP

15-05-2020

The aim of this In-Depth Analysis prepared by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies is to explore the possible implications of the Farm to Fork Strategy (F2F) for agriculture and the CAP and, as a result, on the legislative works of the AGRI Committee over the 2020 - 2023 period. The analysis is based on the following sources: the Communication on the European Green Deal (COM (2019) 640 of 11 December 2019); the EC roadmap and key actions of the European Green Deal (11 December ...

The aim of this In-Depth Analysis prepared by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies is to explore the possible implications of the Farm to Fork Strategy (F2F) for agriculture and the CAP and, as a result, on the legislative works of the AGRI Committee over the 2020 - 2023 period. The analysis is based on the following sources: the Communication on the European Green Deal (COM (2019) 640 of 11 December 2019); the EC roadmap and key actions of the European Green Deal (11 December 2019); the EC F2F Strategy roadmap (17 February 2020); the Communication ‘A Farm to Fork Strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system’ (COM (2020) 381 of 20 May 2020); the Draft Action Plan of the Farm to Fork Strategy (Annex of the EC Communication of 20 May 2020); the Commission staff working document ‘Analysis of links between CAP reform and Green Deal’ (SWD (2020) of 20 May 2020); and others background documents accompanying the F2F Communication of 20 May 2020.

Information package on ‘Innovation in Agriculture’ Public Hearing of 18 February 2020

18-02-2020

This information package is prepared by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the hearing of 18 February 2020 organised by the European Parliament’s Agricultural and Rural Development Committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs related to the agri-food research & innovation issues.

This information package is prepared by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the hearing of 18 February 2020 organised by the European Parliament’s Agricultural and Rural Development Committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs related to the agri-food research & innovation issues.

Commitments made at the hearing of Janusz WOJCIECHOWSKI, Commissioner-designate - Agriculture

22-11-2019

The Commissioner-designate, Janusz Wojciechowski, appeared before the European Parliament on 1 and 8 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Agriculture and Rural Development. During the hearings, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission. His future task will be focused on building a modern ...

The Commissioner-designate, Janusz Wojciechowski, appeared before the European Parliament on 1 and 8 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committee on Agriculture and Rural Development. During the hearings, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission. His future task will be focused on building a modern and sustainable agriculture, including: - Concluding negotiations on a simplifed Common Agricultural Policy post 2020 and ensuring that its future Strategic Plans strike a balance between EU-wide objectives and national priorities; - Contributing to the EU “Farm to Fork strategy” looking at how the agri-food sector can improve the sustainability accross the agri-food supply chain, including through organic production; - Ensuring that agri-food production contributes to EU climate, environmental and biodiversity goals; - Strengthening the system of geographical indications and developing a new long-term vision for rural areas under the Strategic Plans post 2020; - Promoting Europe’s high-quality food standards worlwide.

Research for AGRI Committee - Towards the Common Agricultural Policy beyond 2020: comparing the reform package with the current regulations

19-09-2018

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European ...

This briefing note is written by the Policy Department for Structural and Cohesion Policies for the European Parliament’s Agricultural and Rural Development committee (AGRI Committee). The main purpose of the paper is to facilitate the legislative work of MEPs relating to the next reform of the CAP. The paper could additionally serve to explore and discuss the CAP proposals put forward by academics and stakeholders. Six dashboards set out how the CAP reform package (2021/2027) proposed by the European Commission on 1st June 2018 compares with the current CAP (2014/2020) regulations on a topic-by topic basis. The briefing note also offers some comments on the main elements of the legislative proposals in order to help the MEPs with their response to the Commission’s package. These comments are substantially based on the resolutions previously adopted by the Plenary of the European Parliament. Additional comments are also provided of a technical and explanatory nature. The opinions expressed in this document are the sole responsibility of the authors and do not necessarily represent the official position of the European Parliament.

Politica agricolă comună (PAC) și tratatul

01-04-2018

După intrarea în vigoare a Tratatului de la Roma, politicile agricole ale statelor membre au fost înlocuite cu mecanisme de intervenție la nivel comunitar. Elementele fundamentale ale politicii agricole comune au rămas neschimbate de la Tratatul de la Roma, cu excepția normelor referitoare la procedura decizională. Tratatul de la Lisabona a recunoscut codecizia ca fiind „procedura legislativă ordinară” a politicii agricole comune (PAC), înlocuind procedura de consultare.

După intrarea în vigoare a Tratatului de la Roma, politicile agricole ale statelor membre au fost înlocuite cu mecanisme de intervenție la nivel comunitar. Elementele fundamentale ale politicii agricole comune au rămas neschimbate de la Tratatul de la Roma, cu excepția normelor referitoare la procedura decizională. Tratatul de la Lisabona a recunoscut codecizia ca fiind „procedura legislativă ordinară” a politicii agricole comune (PAC), înlocuind procedura de consultare.

Finanțarea politicii agricole comune

01-04-2018

Finanțarea politicii agricole comune a fost asigurată de-a lungul timpului dintr-un singur fond, și anume Fondul european de orientare și garantare agricolă, care a fost înlocuit la 1 ianuarie 2007 cu Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Finanțarea politicii agricole comune a fost asigurată de-a lungul timpului dintr-un singur fond, și anume Fondul european de orientare și garantare agricolă, care a fost înlocuit la 1 ianuarie 2007 cu Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Instrumentele PAC și reformele acestora

01-04-2018

Politica agricolă comună (PAC) a înregistrat, de-a lungul timpului, cinci mari reforme, cele mai recente fiind cea din 2003 (evaluarea intermediară), cea din 2009 („bilanțul de sănătate”) și cea din 2013 (pentru cadrul financiar 2014-2020). Primele discuții cu privire la PAC după 2020 au început în 2016, iar propunerile legislative corespunzătoare au fost prezentate în iunie 2018.

Politica agricolă comună (PAC) a înregistrat, de-a lungul timpului, cinci mari reforme, cele mai recente fiind cea din 2003 (evaluarea intermediară), cea din 2009 („bilanțul de sănătate”) și cea din 2013 (pentru cadrul financiar 2014-2020). Primele discuții cu privire la PAC după 2020 au început în 2016, iar propunerile legislative corespunzătoare au fost prezentate în iunie 2018.

Primul pilon al PAC: I – Organizarea comună a piețelor (OCP) pentru produsele agricole

01-04-2018

Organizarea comună a piețelor este cadrul creat pentru măsurile de piață prevăzute în cadrul PAC. Reformele succesive au condus la fuziunea, în 2007, a 21 de OCP-uri într-o OCP unică pentru toate produsele agricole. De asemenea, reformele PAC au orientat tot mai mult această politică către piețe și au restrâns rolul instrumentelor de intervenție; acestea sunt considerate în prezent ca fiind „mecanisme de siguranță”, la care nu trebuie să se recurgă decât în caz de criză.

Organizarea comună a piețelor este cadrul creat pentru măsurile de piață prevăzute în cadrul PAC. Reformele succesive au condus la fuziunea, în 2007, a 21 de OCP-uri într-o OCP unică pentru toate produsele agricole. De asemenea, reformele PAC au orientat tot mai mult această politică către piețe și au restrâns rolul instrumentelor de intervenție; acestea sunt considerate în prezent ca fiind „mecanisme de siguranță”, la care nu trebuie să se recurgă decât în caz de criză.

Primul pilon al politicii agricole comune (PAC): II – Plățile directe către fermieri

01-04-2018

Reforma din 2003 și bilanțul de sănătate din 2009 au decuplat majoritatea ajutoarelor directe. Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 constituie un temei juridic unic și un cod complet pentru reglementarea unor plăți directe mai bine direcționate, mai echitabile și mai „verzi” către fermieri.

Reforma din 2003 și bilanțul de sănătate din 2009 au decuplat majoritatea ajutoarelor directe. Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 constituie un temei juridic unic și un cod complet pentru reglementarea unor plăți directe mai bine direcționate, mai echitabile și mai „verzi” către fermieri.

Către politica agricolă comună de după 2020

01-04-2018

Cea de a cincea reformă a politicii agricole comune (PAC) s-a desfășurat în 2013 și a intrat în vigoare în 2015. Instituțiile europene s-au angajat să adopte o nouă reformă în cadrul financiar multianual 2021-2027 până la sfârșitul perioadei actuale (2020).

Cea de a cincea reformă a politicii agricole comune (PAC) s-a desfășurat în 2013 și a intrat în vigoare în 2015. Instituțiile europene s-au angajat să adopte o nouă reformă în cadrul financiar multianual 2021-2027 până la sfârșitul perioadei actuale (2020).

Parteneri