12

rezultat(e)

Cuvânt (cuvinte)
Tipul publicației
Domeniul tematic
Cuvânt-cheie
Data

Drepturile pasagerilor

01-02-2018

Normele comune vizează garantarea unei asistențe minime pentru pasagerii tuturor modurilor de transport în caz de întârzieri majore sau anulări, precum și protejarea cu precădere a celor mai vulnerabili pasageri. Ele instituie, de asemenea, mecanisme de compensare. Cu toate acestea, sunt posibile numeroase derogări pentru transportul feroviar sau rutier, iar contestațiile judiciare sunt în continuare frecvente.

Normele comune vizează garantarea unei asistențe minime pentru pasagerii tuturor modurilor de transport în caz de întârzieri majore sau anulări, precum și protejarea cu precădere a celor mai vulnerabili pasageri. Ele instituie, de asemenea, mecanisme de compensare. Cu toate acestea, sunt posibile numeroase derogări pentru transportul feroviar sau rutier, iar contestațiile judiciare sunt în continuare frecvente.

Politica comună în domeniul transporturilor: generalități

01-02-2018

Politica în domeniul transporturilor face parte dintre politicile comune ale UE de mai mult de 30 de ani. Pe lângă deschiderea spre concurență a piețelor transporturilor și crearea rețelei transeuropene de transport, modelul „mobilității sustenabile” va dobândi o semnificație din ce în ce mai mare, în special în contextul creșterii constante a emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din acest sector, fapt care periclitează eforturile Uniunii Europene vizând realizarea obiectivelor acesteia în ...

Politica în domeniul transporturilor face parte dintre politicile comune ale UE de mai mult de 30 de ani. Pe lângă deschiderea spre concurență a piețelor transporturilor și crearea rețelei transeuropene de transport, modelul „mobilității sustenabile” va dobândi o semnificație din ce în ce mai mare, în special în contextul creșterii constante a emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din acest sector, fapt care periclitează eforturile Uniunii Europene vizând realizarea obiectivelor acesteia în domeniul climei.

Transportul rutier internațional și de cabotaj

01-02-2018

Ca urmare a adoptării unei serii de acte legislative europene, atât transporturile rutiere internaționale, cât și cabotajul de marfă și de persoane au fost treptat liberalizate.

Ca urmare a adoptării unei serii de acte legislative europene, atât transporturile rutiere internaționale, cât și cabotajul de marfă și de persoane au fost treptat liberalizate.

Transportul rutier: armonizarea legislației

01-02-2018

Instituirea unei piețe unice europene a transporturilor rutiere nu este posibilă în lipsa armonizării dispozițiilor legale din statele membre. Măsurile adoptate de Uniunea Europeană (UE) sunt de natură fiscală, tehnică, administrativă și socială.

Instituirea unei piețe unice europene a transporturilor rutiere nu este posibilă în lipsa armonizării dispozițiilor legale din statele membre. Măsurile adoptate de Uniunea Europeană (UE) sunt de natură fiscală, tehnică, administrativă și socială.

Transportul feroviar

01-02-2018

Politica europeană în domeniul transporturilor feroviare vizează crearea unui spațiu feroviar unic european. În cei zece ani de la deschiderea sectorului la concurență, în 2001, au fost adoptate trei pachete de acte legislative și o reformare. Un al patrulea pachet, al cărui scop este finalizarea spațiului feroviar unic european, a fost adoptat în aprilie 2016 (pilonul tehnic) și în decembrie 2016 (pilonul pieței).

Politica europeană în domeniul transporturilor feroviare vizează crearea unui spațiu feroviar unic european. În cei zece ani de la deschiderea sectorului la concurență, în 2001, au fost adoptate trei pachete de acte legislative și o reformare. Un al patrulea pachet, al cărui scop este finalizarea spațiului feroviar unic european, a fost adoptat în aprilie 2016 (pilonul tehnic) și în decembrie 2016 (pilonul pieței).

Transportul aerian: normele pieței

01-02-2018

Înființarea pieței unice a aviației la sfârșitul anilor ’90 a transformat în profunzime industria transportului aerian și a contribuit în mod semnificativ la creșterea puternică din sectorul transportului aerian în Europa în ultimii douăzeci de ani.

Înființarea pieței unice a aviației la sfârșitul anilor ’90 a transformat în profunzime industria transportului aerian și a contribuit în mod semnificativ la creșterea puternică din sectorul transportului aerian în Europa în ultimii douăzeci de ani.

Transportul aerian: securitatea aviației civile

01-02-2018

Securitatea aeronautică (a nu se confunda cu siguranța aviației[1]) există pentru prevenirea actelor răuvoitoare îndreptate împotriva aeronavelor și a pasagerilor și echipajului acestora. În urma atacurilor teribile din 2001, UE a adoptat un ansamblu de norme de securitate pentru protecția aviației civile. Aceste norme sunt actualizate periodic pentru a răspunde riscurilor ce se află în continuă schimbare. Statele membre au dreptul de a aplica măsuri mai stricte.

Securitatea aeronautică (a nu se confunda cu siguranța aviației[1]) există pentru prevenirea actelor răuvoitoare îndreptate împotriva aeronavelor și a pasagerilor și echipajului acestora. În urma atacurilor teribile din 2001, UE a adoptat un ansamblu de norme de securitate pentru protecția aviației civile. Aceste norme sunt actualizate periodic pentru a răspunde riscurilor ce se află în continuă schimbare. Statele membre au dreptul de a aplica măsuri mai stricte.

Transportul aerian: cerul unic european

01-02-2018

Inițiativa privind cerul unic european vizează creșterea eficienței gestionării traficului aerian și a serviciilor de navigație aeriană prin reducerea fragmentării spațiului aerian european. Prin natura sa, această inițiativă în curs de desfășurare este una paneuropeană, deschisă țărilor învecinate.

Inițiativa privind cerul unic european vizează creșterea eficienței gestionării traficului aerian și a serviciilor de navigație aeriană prin reducerea fragmentării spațiului aerian european. Prin natura sa, această inițiativă în curs de desfășurare este una paneuropeană, deschisă țărilor învecinate.

Siguranța aviației

01-02-2018

Normele comune, care au fost extinse treptat la întregul sector al aviației, garantează un nivel uniform și ridicat de siguranță[1] în cadrul pieței interne a transportului aerian.

Normele comune, care au fost extinse treptat la întregul sector al aviației, garantează un nivel uniform și ridicat de siguranță[1] în cadrul pieței interne a transportului aerian.

Transportul maritim: abordare strategică

01-02-2018

Dispozițiile UE privind transportul maritim vizează în principal aplicarea principiului liberei circulații a serviciilor și asigurarea aplicării corecte a normelor în materie de concurență, asigurând, în același timp, un înalt nivel de siguranță, condiții bune de muncă și standarde de mediu.

Dispozițiile UE privind transportul maritim vizează în principal aplicarea principiului liberei circulații a serviciilor și asigurarea aplicării corecte a normelor în materie de concurență, asigurând, în același timp, un înalt nivel de siguranță, condiții bune de muncă și standarde de mediu.