9

rezultat(e)

Cuvânt (cuvinte)
Tipul publicației
Domeniul tematic
Cuvânt-cheie
Data

E-commerce rules, fit for the digital age

17-07-2020

This paper summarises the discussions that took place at the workshop on “E-commerce rules, fit for the digital age”. The E-commerce directive was elaborated twenty years ago and has been key in regulating online services. However, the role of the internet has drastically evolved over the last two decades. The Chair of IMCO Committee Prof Dr Petra de Sutter and the Rapporteur for the Digital Services Act (DSA) Mr Alex Agius Saliba co-chaired this workshop in order to discuss which areas of the E-commerce ...

This paper summarises the discussions that took place at the workshop on “E-commerce rules, fit for the digital age”. The E-commerce directive was elaborated twenty years ago and has been key in regulating online services. However, the role of the internet has drastically evolved over the last two decades. The Chair of IMCO Committee Prof Dr Petra de Sutter and the Rapporteur for the Digital Services Act (DSA) Mr Alex Agius Saliba co-chaired this workshop in order to discuss which areas of the E-commerce directive are no longer fit for purpose and need reforming in the DSA.

Artificial Intelligence:Opportunities and Challenges for the Internal Market and Consumer Protection

15-06-2020

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing ...

Developing appropriate policies and regulations for AI is a priority for the European Union. AI has become a powerful driver of social transformation, reshaping individual lives and interactions as well as economical and political organisations. AI brings huge opportunities for development, sustainability, health and knowledge, as well as significant risks of unemployment, discrimination, exclusion, etc. Multiple areas are affected by AI, such as data protection (lawful and proportionate processing of personal data, subject to oversight), fair algorithmic treatment (not being subject to unjustified prejudice resulting from automated processing), transparency and explicability (knowing how and why a certain algorithmic response has been given or a decision made), protection from undue influence (not being misled, manipulated, or deceived). This collection of studies presents research resulting from ongoing interest of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection in improving functioning of the Digital Single Market and developing European digital policies based on scientific evidence and expertise.

E-commerce rules, fit for the digital age - IMCO Workshop Proceedings

15-05-2020

The report summarises the discussion that took place at the workshop on “E-commerce rules, fit for the digital age”. The E-commerce directive was elaborated twenty years ago and has been key in regulating online services. However, the role of the internet has drastically evolved over the last two decades. The Chair of IMCO Committee Prof Dr Petra de Sutter and the Rapporteur for the Digital Services Act (DSA) Mr Alex Agius Saliba co-chaired this workshop in order to discuss which areas of the E-commerce ...

The report summarises the discussion that took place at the workshop on “E-commerce rules, fit for the digital age”. The E-commerce directive was elaborated twenty years ago and has been key in regulating online services. However, the role of the internet has drastically evolved over the last two decades. The Chair of IMCO Committee Prof Dr Petra de Sutter and the Rapporteur for the Digital Services Act (DSA) Mr Alex Agius Saliba co-chaired this workshop in order to discuss which areas of the E-commerce directive are no longer fit for purpose and need reforming in the DSA. This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies for the committee on the Internal Market and Consumer Protection (IMCO).

Piața internă: principii generale

01-11-2017

Piața internă este o zonă de prosperitate și libertate, oferind accesul la bunuri, servicii, locuri de muncă, oportunități de afaceri și bogății culturale. Sunt necesare eforturi continue pentru a asigura aprofundarea în continuare a pieței unice, care ar putea aduce beneficii semnificative consumatorilor și întreprinderilor din UE. În special, piața unică digitală oferă noi ocazii de a stimula economia (de exemplu prin comerțul electronic), reducând, în același timp, birocrația (de exemplu, prin ...

Piața internă este o zonă de prosperitate și libertate, oferind accesul la bunuri, servicii, locuri de muncă, oportunități de afaceri și bogății culturale. Sunt necesare eforturi continue pentru a asigura aprofundarea în continuare a pieței unice, care ar putea aduce beneficii semnificative consumatorilor și întreprinderilor din UE. În special, piața unică digitală oferă noi ocazii de a stimula economia (de exemplu prin comerțul electronic), reducând, în același timp, birocrația (de exemplu, prin e-guvernare și digitalizarea serviciilor publice). Cercetările recente indică faptul că principiile liberei circulații a mărfurilor și serviciilor și legislația în acest domeniu generează beneficii estimate la 985 de miliarde EUR pe an.

Libera circulație a mărfurilor

01-11-2017

Libera circulație a mărfurilor este garantată prin eliminarea taxelor vamale și a restricțiilor cantitative, precum și prin interzicerea măsurilor care au un efect echivalent. Principiul recunoașterii reciproce, eliminarea barierelor fizice și tehnice și promovarea standardizării au fost adăugate în vederea continuării finalizării pieței interne. Adoptarea noului cadru legislativ în 2008 a consolidat libera circulație a mărfurilor, sistemul de supraveghere a pieței UE și marcajul CE. Potrivit cercetărilor ...

Libera circulație a mărfurilor este garantată prin eliminarea taxelor vamale și a restricțiilor cantitative, precum și prin interzicerea măsurilor care au un efect echivalent. Principiul recunoașterii reciproce, eliminarea barierelor fizice și tehnice și promovarea standardizării au fost adăugate în vederea continuării finalizării pieței interne. Adoptarea noului cadru legislativ în 2008 a consolidat libera circulație a mărfurilor, sistemul de supraveghere a pieței UE și marcajul CE. Potrivit cercetărilor recente, beneficiile care decurg din aplicarea principiului liberei circulații a mărfurilor și a legislației conexe se ridică la 386 de miliarde de euro anual.

Recunoașterea reciprocă a diplomelor

01-11-2017

Libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii sunt pietre de temelie ale pieței unice, permițând mobilitatea întreprinderilor și a profesioniștilor în întreaga UE. Pentru a putea aplica practic aceste libertăți, trebuie recunoscute la scară largă diplomele și calificările emise la nivel național. Au fost adoptate diverse măsuri pentru armonizarea și recunoașterea lor reciprocă. Alte proiecte legislative sunt în curs de elaborare.

Libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii sunt pietre de temelie ale pieței unice, permițând mobilitatea întreprinderilor și a profesioniștilor în întreaga UE. Pentru a putea aplica practic aceste libertăți, trebuie recunoscute la scară largă diplomele și calificările emise la nivel național. Au fost adoptate diverse măsuri pentru armonizarea și recunoașterea lor reciprocă. Alte proiecte legislative sunt în curs de elaborare.

Politica de protecție a consumatorilor: principii și instrumente

01-11-2017

O politică eficientă de protecție a consumatorilor garantează că piața unică poate funcționa adecvat și eficient[1]. Scopul său este de a garanta drepturile consumatorilor în relația cu comercianții și de a oferi o protecție mai mare consumatorilor vulnerabili[2]. Normele de protecție a consumatorilor au potențialul de a îmbunătăți rezultatele de pe piață pentru întreaga economie. Ele fac ca piețele să fie mai echitabile și, prin îmbunătățirea calității informațiilor furnizate consumatorilor, pot ...

O politică eficientă de protecție a consumatorilor garantează că piața unică poate funcționa adecvat și eficient[1]. Scopul său este de a garanta drepturile consumatorilor în relația cu comercianții și de a oferi o protecție mai mare consumatorilor vulnerabili[2]. Normele de protecție a consumatorilor au potențialul de a îmbunătăți rezultatele de pe piață pentru întreaga economie. Ele fac ca piețele să fie mai echitabile și, prin îmbunătățirea calității informațiilor furnizate consumatorilor, pot duce la rezultate mai bune în materie de mediu și piață socială. Capacitarea consumatorilor și protejarea eficientă a siguranței și a intereselor lor economice au devenit obiective esențiale ale politicii UE.

Libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii

01-11-2017

Libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii garantează mobilitatea în UE a întreprinderilor și a membrilor diferitelor profesii. Așteptările legate de Directiva privind serviciile sunt mari, aceasta fiind esențială pentru finalizarea pieței interne. O serie de cercetări recente arată că valoarea beneficiilor generate datorită legislației adoptate de Parlament în domeniul libertății de circulație a serviciilor, inclusiv a calificărilor profesionale și a comerțului cu amănuntul, se cifrează ...

Libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii garantează mobilitatea în UE a întreprinderilor și a membrilor diferitelor profesii. Așteptările legate de Directiva privind serviciile sunt mari, aceasta fiind esențială pentru finalizarea pieței interne. O serie de cercetări recente arată că valoarea beneficiilor generate datorită legislației adoptate de Parlament în domeniul libertății de circulație a serviciilor, inclusiv a calificărilor profesionale și a comerțului cu amănuntul, se cifrează la 284 de miliarde EUR anual.

Contractele de achiziții publice

01-11-2017

Autoritățile publice încheie contracte pentru a se asigura că se pot realiza lucrări sau furniza servicii. Aceste contracte reprezintă un volum tranzacționat de 2 448 miliarde EUR, fapt ce arată că achizițiile publice europene reprezintă un stimulent major pentru creșterea economică, crearea de locuri de muncă și inovare. Pachetul legislativ privind achizițiile publice, adoptat de Parlament și de Consiliu în 2014, adaugă la PIB-ul UE câte 2,88 miliarde EUR anual. În plus, directivele UE privind achizițiile ...

Autoritățile publice încheie contracte pentru a se asigura că se pot realiza lucrări sau furniza servicii. Aceste contracte reprezintă un volum tranzacționat de 2 448 miliarde EUR, fapt ce arată că achizițiile publice europene reprezintă un stimulent major pentru creșterea economică, crearea de locuri de muncă și inovare. Pachetul legislativ privind achizițiile publice, adoptat de Parlament și de Consiliu în 2014, adaugă la PIB-ul UE câte 2,88 miliarde EUR anual. În plus, directivele UE privind achizițiile publice au condus la o creștere a valorii totale a contractelor atribuite de la sub 200 miliarde EUR la circa 525 miliarde EUR.