12

rezultat(e)

Cuvânt (cuvinte)
Tipul publicației
Domeniul tematic
Cuvânt-cheie
Data

Commitments made at the hearing of Virginijus SINKEVIČIUS, Commissioner-designate - Environment, Oceans and Fisheries

22-11-2019

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable ...

The commissioner-designate, Virginijus Sinkevičius, appeared before the European Parliament on 3 October 2019 to answer questions put by MEPs from the Committees on ENVI and PECH. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including conserving Europe’s natural environment and prosperous and sustainable fishing and a thriving blue economy.

Politica comună în domeniul pescuitului: origini și evoluție

01-01-2018

O politică comună în domeniul pescuitului (PCP) a fost formulată prima dată în Tratatul de la Roma. Inițial, această politică era legată de politica agricolă comună, însă de-a lungul timpului a devenit din ce în ce mai independentă. De la revizuirea sa din 2002, politica comună în domeniul pescuitului are drept obiectiv principal să asigure exploatarea sustenabilă a resurselor piscicole și să garanteze venituri și locuri de muncă stabile pentru pescari. Tratatul de la Lisabona a introdus o serie ...

O politică comună în domeniul pescuitului (PCP) a fost formulată prima dată în Tratatul de la Roma. Inițial, această politică era legată de politica agricolă comună, însă de-a lungul timpului a devenit din ce în ce mai independentă. De la revizuirea sa din 2002, politica comună în domeniul pescuitului are drept obiectiv principal să asigure exploatarea sustenabilă a resurselor piscicole și să garanteze venituri și locuri de muncă stabile pentru pescari. Tratatul de la Lisabona a introdus o serie de modificări ale politicii în domeniul pescuitului. În 2013, Consiliul și Parlamentul au ajuns la un acord privind o nouă PCP, vizând sustenabilitatea ecologică, economică și socială, pe termen lung, a activităților de pescuit și de acvacultură.

Gestionarea pescuitului în UE

01-01-2018

Gestionarea resurselor pescărești în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) presupune se bazează pe necesitatea de a asigura exploatarea sustenabilă din punctul de vedere al mediului a resurselor biologice marine, precum și viabilitatea pe termen lung a sectorului. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Uniunea Europeană a adoptat acte legislative privind accesul la apele Uniunii, alocarea și utilizarea resurselor, capturile totale admisibile, limitările efortului de pescuit și măsuri ...

Gestionarea resurselor pescărești în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) presupune se bazează pe necesitatea de a asigura exploatarea sustenabilă din punctul de vedere al mediului a resurselor biologice marine, precum și viabilitatea pe termen lung a sectorului. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Uniunea Europeană a adoptat acte legislative privind accesul la apele Uniunii, alocarea și utilizarea resurselor, capturile totale admisibile, limitările efortului de pescuit și măsuri tehnice.

Controlul și punerea în aplicare a legislației din domeniul pescuitului

01-01-2018

Controlul activităților de pescuit și aplicarea legislației în domeniu vizează asigurarea unei aplicări corecte a reglementărilor din domeniul pescuitului și, după caz, impunerea respectării acestora. În acest context, competențele și responsabilitățile se împart între statele membre, Comisie și operatori. Statele membre care nu respectă aceste reglementări pot face obiectul unei proceduri privind încălcarea dreptului UE.

Controlul activităților de pescuit și aplicarea legislației în domeniu vizează asigurarea unei aplicări corecte a reglementărilor din domeniul pescuitului și, după caz, impunerea respectării acestora. În acest context, competențele și responsabilitățile se împart între statele membre, Comisie și operatori. Statele membre care nu respectă aceste reglementări pot face obiectul unei proceduri privind încălcarea dreptului UE.

Ajutoarele structurale pentru pescuit

01-01-2018

Politica europeană în domeniul pescuitului, finanțată inițial prin Instrumentul Financiar pentru Orientarea Pescuitului (IFOP), a fost finanțată în perioada 2007-2013 din Fondul european pentru pescuit (FEP), iar în prezent este finanțată din noul Fond european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), cu o sumă de 6,4 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020. FEPAM sprijină pescarii în procesul de tranziție către pescuitul sustenabil, sprijină comunitățile din zonele de coastă în procesul de ...

Politica europeană în domeniul pescuitului, finanțată inițial prin Instrumentul Financiar pentru Orientarea Pescuitului (IFOP), a fost finanțată în perioada 2007-2013 din Fondul european pentru pescuit (FEP), iar în prezent este finanțată din noul Fond european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), cu o sumă de 6,4 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020. FEPAM sprijină pescarii în procesul de tranziție către pescuitul sustenabil, sprijină comunitățile din zonele de coastă în procesul de diversificare a economiilor lor și finanțează proiecte pentru crearea de noi locuri de muncă și îmbunătățirea calității vieții de-a lungul coastelor europene.

Organizarea comună a pieței de produse obținute din pescuit și din acvacultură

01-01-2018

Organizarea comună a pieței (OCP) produselor pescărești și de acvacultură a fost prima componentă a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). În general, OCP actuală vizează protejarea producătorilor și asigurarea sustenabilității ecologice, precum și a viabilității economice a pieței produselor pescărești și de acvacultură. Aceasta îmbunătățește și consolidează elementele-cheie ale OCP, cum ar fi standardele comune de piață, informarea consumatorilor și organizațiile de producători, și introduce ...

Organizarea comună a pieței (OCP) produselor pescărești și de acvacultură a fost prima componentă a politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). În general, OCP actuală vizează protejarea producătorilor și asigurarea sustenabilității ecologice, precum și a viabilității economice a pieței produselor pescărești și de acvacultură. Aceasta îmbunătățește și consolidează elementele-cheie ale OCP, cum ar fi standardele comune de piață, informarea consumatorilor și organizațiile de producători, și introduce noi elemente, precum cunoașterea pieței.

Relațiile internaționale în domeniul pescuitului

01-01-2018

Uniunea Europeană (UE) joacă un rol esențial în ceea ce privește cooperarea internațională în domeniul pescuitului. Prin dimensiunea externă a politicii sale comune în domeniul pescuitului (PCP), Uniunea încearcă să protejeze caracteristicile cadrului său juridic, sub incidența căruia intră mai multe aspecte, nu numai navele UE care operează în apele internaționale. Pe baza obiectivelor PCP și a principiilor bunei guvernanțe, UE se implică în numeroase acorduri multilaterale și organizații regionale ...

Uniunea Europeană (UE) joacă un rol esențial în ceea ce privește cooperarea internațională în domeniul pescuitului. Prin dimensiunea externă a politicii sale comune în domeniul pescuitului (PCP), Uniunea încearcă să protejeze caracteristicile cadrului său juridic, sub incidența căruia intră mai multe aspecte, nu numai navele UE care operează în apele internaționale. Pe baza obiectivelor PCP și a principiilor bunei guvernanțe, UE se implică în numeroase acorduri multilaterale și organizații regionale de gestionare a pescuitului (ORGP), precum și în 30 de acorduri bilaterale în domeniul pescuitului.

Producția acvicolă în Uniunea Europeană

01-01-2018

În Uniunea Europeană, producția acvicolă continuă să stagneze în comparație cu creșterea producției de fructe de mare de crescătorie la nivel mondial. În ultimii 20 ani, Comisia a încercat să accelereze potențialul de producție al UE prin lansarea de diverse strategii și documente orientative, iar, în 2016 a fost înființat Consiliul consultativ pentru acvacultură (AAC). Acest organism este format din reprezentanți ai sectorului și ai altor organizații relevante ale părților interesate și oferă consiliere ...

În Uniunea Europeană, producția acvicolă continuă să stagneze în comparație cu creșterea producției de fructe de mare de crescătorie la nivel mondial. În ultimii 20 ani, Comisia a încercat să accelereze potențialul de producție al UE prin lansarea de diverse strategii și documente orientative, iar, în 2016 a fost înființat Consiliul consultativ pentru acvacultură (AAC). Acest organism este format din reprezentanți ai sectorului și ai altor organizații relevante ale părților interesate și oferă consiliere instituțiilor europene și statelor membre.

Politica maritimă integrată a Uniunii Europene

01-01-2018

Politica maritimă integrată (PMI) a Uniunii Europene (UE) reprezintă o abordare globală a tuturor politicilor UE din domeniul maritim. Aceasta se bazează pe ideea că, prin coordonarea bogatei sale game de activități interconectate legate de oceane, mări și coaste, Uniunea poate obține avantaje mai mari de pe urma spațiului său maritim cu un impact mai scăzut asupra mediului, Prin urmare, PMI urmărește să consolideze așa-numita economie albastră, care include toate activitățile economice maritime. ...

Politica maritimă integrată (PMI) a Uniunii Europene (UE) reprezintă o abordare globală a tuturor politicilor UE din domeniul maritim. Aceasta se bazează pe ideea că, prin coordonarea bogatei sale game de activități interconectate legate de oceane, mări și coaste, Uniunea poate obține avantaje mai mari de pe urma spațiului său maritim cu un impact mai scăzut asupra mediului, Prin urmare, PMI urmărește să consolideze așa-numita economie albastră, care include toate activitățile economice maritime.

Pescuitul european în cifre

01-01-2018

Tabelele de mai jos prezintă date statistice de bază din mai multe domenii legate de politica comună în domeniul pescuitului (PCP), și anume: flota de pescuit ale statelor membre în 2020 (tabelul I), situația ocupării forței de muncă în sectorul pescuitului (2017), al acvaculturii (2016) și al prelucrării peștelui 2017) (tabelul II), producția, importul și exportul produselor pescărești și de acvacultură în 2017 (tabelul III), consumul aparent și pe cap de locuitor de produse pescărești și de acvacultură ...

Tabelele de mai jos prezintă date statistice de bază din mai multe domenii legate de politica comună în domeniul pescuitului (PCP), și anume: flota de pescuit ale statelor membre în 2020 (tabelul I), situația ocupării forței de muncă în sectorul pescuitului (2017), al acvaculturii (2016) și al prelucrării peștelui 2017) (tabelul II), producția, importul și exportul produselor pescărești și de acvacultură în 2017 (tabelul III), consumul aparent și pe cap de locuitor de produse pescărești și de acvacultură în 2017 (tabelul IV) și alocarea resurselor Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime din 2014 până în 2020 (tabelul V).

Evenimente viitoare

21-09-2020
How to secure access to COVID-19 vaccines for EU citizens
Audiere -
ENVI ITRE
21-09-2020
Women on Boards
Audiere -
FEMM
23-09-2020
EPRS online policy roundtable: The United Nations at 75
Alt eveniment -
EPRS

Parteneri