13

rezultat(e)

Cuvânt (cuvinte)
Tipul publicației
Domeniul tematic
Cuvânt-cheie
Data

Exploring Best Practices in Combatting Violence Against Women: Sweden

19-04-2018

This paper was produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). The paper examines the status of women in Sweden, a country known for its proven track record on gender equality: it delves into the issue of preventing violence against women and protecting victims of violence. Gender equality is a cornerstone of Swedish society, thus violence against women is a priority for the Swedish Government ...

This paper was produced by the Policy Department on Citizens’ Rights and Constitutional Affairs at the request of the Committee on Women's Rights and Gender Equality (FEMM). The paper examines the status of women in Sweden, a country known for its proven track record on gender equality: it delves into the issue of preventing violence against women and protecting victims of violence. Gender equality is a cornerstone of Swedish society, thus violence against women is a priority for the Swedish Government. Various vulnerable groups might still require greater legislative protection and government response.

Smart Border 2.0 Avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and the free movement of persons

26-02-2018

One of the most politically-sensitive aspects of the current ‘Brexit’ negotiations is the issue of the border between Northern Ireland and Ireland. In many respects, the Irish border is unique, with some 200 possible crossing points along the 500km border. Managing such a porous border in the event that the UK, following Brexit, does not participate in a customs union with the EU, thus becoming an external EU border, presents significant challenges for the EU and UK alike. In order to ...

One of the most politically-sensitive aspects of the current ‘Brexit’ negotiations is the issue of the border between Northern Ireland and Ireland. In many respects, the Irish border is unique, with some 200 possible crossing points along the 500km border. Managing such a porous border in the event that the UK, following Brexit, does not participate in a customs union with the EU, thus becoming an external EU border, presents significant challenges for the EU and UK alike. In order to analyse the various options, on 26 November 2017, the Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs organised a workshop for the AFCO Committee to examine this question. As part of this, Lars Karlsson, a former director at the World Customs Organisation, proposed a solution in his paper ‘Smart Border 2.0’. This at a glance provides a short summary of the paper.

Parlamentul European: organizare și funcționare

01-02-2018

Organizarea și funcționarea Parlamentului European sunt reglementate de Regulamentul său de procedură. Organele politice, comisiile, delegațiile și grupurile politice ghidează activitățile Parlamentului.

Organizarea și funcționarea Parlamentului European sunt reglementate de Regulamentul său de procedură. Organele politice, comisiile, delegațiile și grupurile politice ghidează activitățile Parlamentului.

Procedurile decizionale interguvernamentale

01-02-2018

În domeniul politicii externe și de securitate comune, precum și într-o serie de alte domenii, cum ar fi cooperarea consolidată, numirile în anumite funcții și revizuirea tratatelor, procedura de luare a Deciziilor este diferită de cea aplicată în mod obișnuit în cadrul procedurii legislative ordinare. Caracteristica predominantă în aceste domenii o constituie rolul mai proeminent al cooperării interguvernamentale. Dificultățile generate de criza datoriilor suverane au dus la utilizarea mai frecventă ...

În domeniul politicii externe și de securitate comune, precum și într-o serie de alte domenii, cum ar fi cooperarea consolidată, numirile în anumite funcții și revizuirea tratatelor, procedura de luare a Deciziilor este diferită de cea aplicată în mod obișnuit în cadrul procedurii legislative ordinare. Caracteristica predominantă în aceste domenii o constituie rolul mai proeminent al cooperării interguvernamentale. Dificultățile generate de criza datoriilor suverane au dus la utilizarea mai frecventă a acestui tip de mecanism decizional, mai ales în cadrul guvernanței economice europene.

Tratatul de la Lisabona

01-01-2018

Această fișă descriptivă prezintă istoria Tratatului de la Lisabona și principalele sale prevederi. Obiectivul este de a descrie contextul istoric în care a apărut cel mai recent text fundamental al UE, redactat pe baza textelor care îl preced. Prevederile specifice (cu referiri la articole) și efectele acestora asupra politicilor Uniunii Europene sunt explicate mai detaliat în fișele care abordează anumite politici și chestiuni.

Această fișă descriptivă prezintă istoria Tratatului de la Lisabona și principalele sale prevederi. Obiectivul este de a descrie contextul istoric în care a apărut cel mai recent text fundamental al UE, redactat pe baza textelor care îl preced. Prevederile specifice (cu referiri la articole) și efectele acestora asupra politicilor Uniunii Europene sunt explicate mai detaliat în fișele care abordează anumite politici și chestiuni.

Principiul subsidiarității

01-01-2018

În cadrul competențelor neexclusive ale Uniunii, principiul subsidiarității, înscris în Tratatul privind Uniunea Europeană, definește condițiile în care Uniunea are prioritate de acțiune în raport cu statele membre.

În cadrul competențelor neexclusive ale Uniunii, principiul subsidiarității, înscris în Tratatul privind Uniunea Europeană, definește condițiile în care Uniunea are prioritate de acțiune în raport cu statele membre.

Parlamentul European: competențe

01-01-2018

Afirmarea rolului instituțional al Parlamentului în procesul de elaborare a politicilor europene este rezultatul exercitării diferitelor funcții ale acestuia. Respectarea principiilor democratice la nivel european este asigurată prin participarea sa la procesul legislativ, competențele sale bugetare și de control, implicarea sa în revizuirea tratatelor și dreptul de a interveni pe lângă Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Afirmarea rolului instituțional al Parlamentului în procesul de elaborare a politicilor europene este rezultatul exercitării diferitelor funcții ale acestuia. Respectarea principiilor democratice la nivel european este asigurată prin participarea sa la procesul legislativ, competențele sale bugetare și de control, implicarea sa în revizuirea tratatelor și dreptul de a interveni pe lângă Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Parlamentul European: relațiile cu parlamentele naționale

01-01-2018

Progresele realizate în ceea ce privește integrarea europeană au determinat modificarea rolului parlamentelor naționale. Au fost create diverse instrumente de cooperare între Parlamentul European și parlamentele naționale pentru a garanta un control democratic eficace al legislației europene la toate nivelurile. Această tendință a fost consolidată prin dispozițiile introduse de Tratatul de la Lisabona.

Progresele realizate în ceea ce privește integrarea europeană au determinat modificarea rolului parlamentelor naționale. Au fost create diverse instrumente de cooperare între Parlamentul European și parlamentele naționale pentru a garanta un control democratic eficace al legislației europene la toate nivelurile. Această tendință a fost consolidată prin dispozițiile introduse de Tratatul de la Lisabona.

Consiliul European

01-10-2017

Consiliul European, format din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, furnizează impulsul necesar pentru dezvoltarea Uniunii Europene și prevede orientările politice generale. Președintele Comisiei este, de asemenea, membru fără drept de vot. Președintele Parlamentului European se adresează Consiliului European la începutul reuniunilor sale. Tratatul de la Lisabona a instituit Consiliul European ca instituție a Uniunii și l-a înzestrat cu o președinție pe termen lung.

Consiliul European, format din șefii de stat sau de guvern ai statelor membre, furnizează impulsul necesar pentru dezvoltarea Uniunii Europene și prevede orientările politice generale. Președintele Comisiei este, de asemenea, membru fără drept de vot. Președintele Parlamentului European se adresează Consiliului European la începutul reuniunilor sale. Tratatul de la Lisabona a instituit Consiliul European ca instituție a Uniunii și l-a înzestrat cu o președinție pe termen lung.

Consiliul Uniunii Europene

01-10-2017

Alături de Parlamentul European, Consiliul este instituția care adoptă legislația UE prin regulamente și directive și prezintă decizii și recomandări neobligatorii. În domeniile sale de competență, Consiliul ia decizii cu majoritate simplă, majoritate calificată sau în unanimitate, în funcție de temeiul juridic al actului care trebuie aprobat.

Alături de Parlamentul European, Consiliul este instituția care adoptă legislația UE prin regulamente și directive și prezintă decizii și recomandări neobligatorii. În domeniile sale de competență, Consiliul ia decizii cu majoritate simplă, majoritate calificată sau în unanimitate, în funcție de temeiul juridic al actului care trebuie aprobat.

Evenimente viitoare

27-10-2020
Hearing on Rebuilding fish stocks in the Mediterranean: next steps
Audiere -
PECH
27-10-2020
EPRS online Book Talk | Beyond Christendom - The politics of religion in Europe today
Alt eveniment -
EPRS
27-10-2020
JURI: ICM Meeting on "Better Law Making from a digital perspective"
Alt eveniment -
JURI

Parteneri