5

rezultat(e)

Cuvânt (cuvinte)
Tipul publicației
Domeniul tematic
Cuvânt-cheie
Data

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Sistemul european de supraveghere financiară (SESF)

01-02-2018

Sistemul european de supraveghere financiară (SESF) este un sistem descentralizat și multistratificat de autorități microprudențiale și macroprudențiale menit să asigure supravegherea financiară armonizată și coerentă în UE. Acesta include Comitetul european pentru risc sistemic (CERS), cele trei autorități europene de supraveghere (ABE, ESMA și EIOPA) și autoritățile naționale de supraveghere. SESF a evoluat în mod continuu pentru a ține seama de contextul în schimbare în care își desfășoară activitatea ...

Sistemul european de supraveghere financiară (SESF) este un sistem descentralizat și multistratificat de autorități microprudențiale și macroprudențiale menit să asigure supravegherea financiară armonizată și coerentă în UE. Acesta include Comitetul european pentru risc sistemic (CERS), cele trei autorități europene de supraveghere (ABE, ESMA și EIOPA) și autoritățile naționale de supraveghere. SESF a evoluat în mod continuu pentru a ține seama de contextul în schimbare în care își desfășoară activitatea, în special de introducerea uniunii bancare, de obiectivul de dezvoltare a unei uniuni a piețelor de capital și de retragerea Regatului Unit din UE.

Politica privind serviciile financiare

01-02-2018

Serviciile financiare constituie un element esențial al eforturilor UE de finalizare a pieței interne, încadrându-se la libera circulație a serviciilor și a capitalurilor. Integrarea a evoluat în mai multe etape: (1) eliminarea barierelor de intrare de la nivel național (1957-1973), (2) armonizarea legilor și politicilor de la nivel național (1973-1983), (3) finalizarea pieței interne (1983-1992), (4) crearea zonei cu o monedă unică și perioada premergătoare crizei (1999-2007) și (5) criza financiară ...

Serviciile financiare constituie un element esențial al eforturilor UE de finalizare a pieței interne, încadrându-se la libera circulație a serviciilor și a capitalurilor. Integrarea a evoluat în mai multe etape: (1) eliminarea barierelor de intrare de la nivel național (1957-1973), (2) armonizarea legilor și politicilor de la nivel național (1973-1983), (3) finalizarea pieței interne (1983-1992), (4) crearea zonei cu o monedă unică și perioada premergătoare crizei (1999-2007) și (5) criza financiară mondială și reforma ce a urmat după criză (începând cu 2007). Retragerea Regatului Unit din UE atrage după sine o serie de noi provocări ce ar putea afecta sectorul serviciilor financiare din UE și din afara acesteia.

Politica în domeniul concurenței

01-02-2018

Obiectivul principal al normelor UE în domeniul concurenței este de a permite funcționarea corespunzătoare a pieței interne a Uniunii, care constituie un factor esențial pentru bunăstarea cetățenilor, a întreprinderilor și a întregii societăți din UE. În acest scop, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) conține norme care urmăresc să prevină restrângerea și denaturarea concurenței pe piața internă. Mai precis, acesta interzice acordurile anticoncurențiale între întreprinderi și abuzul ...

Obiectivul principal al normelor UE în domeniul concurenței este de a permite funcționarea corespunzătoare a pieței interne a Uniunii, care constituie un factor esențial pentru bunăstarea cetățenilor, a întreprinderilor și a întregii societăți din UE. În acest scop, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) conține norme care urmăresc să prevină restrângerea și denaturarea concurenței pe piața internă. Mai precis, acesta interzice acordurile anticoncurențiale între întreprinderi și abuzul de poziție pe piață al întreprinderilor dominante, care ar putea afecta comerțul dintre statele membre. În plus, fuziunile și achizițiile cu impact la nivel comunitar sunt monitorizate de Comisia Europeană („Comisia”) și pot fi interzise dacă ar avea drept rezultat reducerea semnificativă a concurenței. De asemenea, ajutoarele de stat acordate anumitor întreprinderi sau produse sunt interzise atunci când conduc la denaturări ale concurenței, însă pot fi, în anumite cazuri, autorizate. Cu anumite excepții, normele în materie de concurență sunt valabile și în cazul întreprinderilor publice, al serviciilor publice și al serviciilor de interes general.

Level-2 measures under the Benchmarks Regulation

06-06-2017

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.