187

rezultat(e)

Cuvânt (cuvinte)
Tipul publicației
Domeniul tematic
Autor
Cuvânt-cheie
Data

Cheltuielile Uniunii

01-05-2018

Cheltuielile bugetare sunt aprobate în comun de Consiliu și Parlament. Bugetul anual al UE trebuie să respecte plafoanele bugetare prevăzute de cadrul financiar multianual (CFM) pentru diferite politici și programe, în domenii precum coeziunea, agricultura și relațiile externe. Instrumentele de flexibilitate garantează faptul că UE poate reacționa în cazul în care apar nevoi de finanțare neprevăzute. Utilizarea instrumentelor financiare conferă componentei de cheltuieli a bugetului UE un efect de ...

Cheltuielile bugetare sunt aprobate în comun de Consiliu și Parlament. Bugetul anual al UE trebuie să respecte plafoanele bugetare prevăzute de cadrul financiar multianual (CFM) pentru diferite politici și programe, în domenii precum coeziunea, agricultura și relațiile externe. Instrumentele de flexibilitate garantează faptul că UE poate reacționa în cazul în care apar nevoi de finanțare neprevăzute. Utilizarea instrumentelor financiare conferă componentei de cheltuieli a bugetului UE un efect de levier.

Controlul bugetar

01-05-2018

Controlul bugetului european se efectuează în cadrul fiecărei instituții a UE și la nivelul statelor membre. Activități de control importante sunt realizate la diferite niveluri de către Curtea de Conturi și de către Parlament. În fiecare an, acesta din urmă examinează execuția bugetului în vederea acordării descărcării de gestiune Comisiei Europene, celorlalte instituții europene și agențiilor Uniunii.

Controlul bugetului european se efectuează în cadrul fiecărei instituții a UE și la nivelul statelor membre. Activități de control importante sunt realizate la diferite niveluri de către Curtea de Conturi și de către Parlament. În fiecare an, acesta din urmă examinează execuția bugetului în vederea acordării descărcării de gestiune Comisiei Europene, celorlalte instituții europene și agențiilor Uniunii.

Uniunea Europeană și Organizația Mondială a Comerțului

01-05-2018

Organizația Mondială a Comerțului (OMC) contribuie, prin activitatea sa, la menținerea unui sistem comercial internațional reglementat. În ciuda faptului că s-a ajuns la un impas în cadrul negocierilor comerciale, se explorează în prezent modalități de modernizare a normelor OMC și de abordare a noilor provocări globale. Intrarea în vigoare, în februarie 2017, a Acordului privind facilitarea comerțului a deschis posibilitatea unor noi evoluții ale cadrului normativ al OMC. În conformitate cu Tratatul ...

Organizația Mondială a Comerțului (OMC) contribuie, prin activitatea sa, la menținerea unui sistem comercial internațional reglementat. În ciuda faptului că s-a ajuns la un impas în cadrul negocierilor comerciale, se explorează în prezent modalități de modernizare a normelor OMC și de abordare a noilor provocări globale. Intrarea în vigoare, în februarie 2017, a Acordului privind facilitarea comerțului a deschis posibilitatea unor noi evoluții ale cadrului normativ al OMC. În conformitate cu Tratatul de la Lisabona, Parlamentul își exercită prerogativele de colegislator, alături de Consiliu, și joacă un rol important în ceea ce privește controlul politicii comerciale internaționale.

Drepturile omului

01-05-2018

Uniunea Europeană se angajează să susțină democrația și drepturile omului în relațiile sale externe, în conformitate cu principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a statului de drept. UE urmărește să integreze preocupările legate de drepturile omului în toate politicile și programele sale și dispune de diferite instrumente politice în acest domeniu, pentru acțiuni specifice - inclusiv finanțarea proiectelor specifice prin intermediul instrumentelor ...

Uniunea Europeană se angajează să susțină democrația și drepturile omului în relațiile sale externe, în conformitate cu principiile libertății, democrației, respectării drepturilor omului, a libertăților fundamentale și a statului de drept. UE urmărește să integreze preocupările legate de drepturile omului în toate politicile și programele sale și dispune de diferite instrumente politice în acest domeniu, pentru acțiuni specifice - inclusiv finanțarea proiectelor specifice prin intermediul instrumentelor sale financiare.

Promovarea democrației și observarea alegerilor

01-05-2018

Pentru Uniunea Europeană, sprijinirea democrației la nivel mondial constituie o prioritate. Democrația rămâne singurul sistem de guvernare în care cetățenii pot beneficia pe deplin de drepturile omului și este un factor determinant pentru dezvoltare și stabilitate pe termen lung. Fiind singura instituție UE aleasă în mod direct, Parlamentul European este în special angajat în promovarea democrației.

Pentru Uniunea Europeană, sprijinirea democrației la nivel mondial constituie o prioritate. Democrația rămâne singurul sistem de guvernare în care cetățenii pot beneficia pe deplin de drepturile omului și este un factor determinant pentru dezvoltare și stabilitate pe termen lung. Fiind singura instituție UE aleasă în mod direct, Parlamentul European este în special angajat în promovarea democrației.

Spațiul Economic European (SEE), Elveția și Nordul

01-05-2018

Spațiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994 pentru a extinde dispozițiile UE referitoare la piața sa internă către țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS). Norvegia, Islanda și Liechtenstein fac parte din SEE. Elveția este membră a AELS, dar nu face parte din SEE. UE și țările-partenere din cadrul SEE (Norvegia și Islanda) interacționează și prin intermediul unei serii de „politici nordice” și forumuri care se axează pe zonele din periferia nordică a Europei, aflate în evoluție ...

Spațiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994 pentru a extinde dispozițiile UE referitoare la piața sa internă către țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS). Norvegia, Islanda și Liechtenstein fac parte din SEE. Elveția este membră a AELS, dar nu face parte din SEE. UE și țările-partenere din cadrul SEE (Norvegia și Islanda) interacționează și prin intermediul unei serii de „politici nordice” și forumuri care se axează pe zonele din periferia nordică a Europei, aflate în evoluție rapidă, precum și pe zona arctică în ansamblu.

Procedura bugetară

01-05-2018

De la tratatele din 1970 și 1975, rolul Parlamentului în cadrul procedurii bugetare a sporit treptat. Tratatul de la Lisabona a acordat Parlamentului competențe egale cu cele ale Consiliului în ceea ce privește totalitatea bugetului UE.

De la tratatele din 1970 și 1975, rolul Parlamentului în cadrul procedurii bugetare a sporit treptat. Tratatul de la Lisabona a acordat Parlamentului competențe egale cu cele ale Consiliului în ceea ce privește totalitatea bugetului UE.

Sănătatea și securitatea în muncă

01-05-2018

Îmbunătățirea sănătății și securității în muncă este o chestiune importantă pentru UE încă din anii ’80. Prin introducerea legislației la nivel european au fost stabilite standarde minime de protecție a lucrătorilor, permițându-li-se totodată statelor membre să mențină sau să introducă măsuri mai stricte. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a căpătat caracter juridic obligatoriu, conferind și mai multă importanță în cadrul legislației ...

Îmbunătățirea sănătății și securității în muncă este o chestiune importantă pentru UE încă din anii ’80. Prin introducerea legislației la nivel european au fost stabilite standarde minime de protecție a lucrătorilor, permițându-li-se totodată statelor membre să mențină sau să introducă măsuri mai stricte. După intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene a căpătat caracter juridic obligatoriu, conferind și mai multă importanță în cadrul legislației UE politicii în domeniul sănătății și securității.

Detașarea lucrătorilor

01-05-2018

Așa cum este prevăzut în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii garantează mobilitatea întreprinderilor și a profesioniștilor în UE. Cu toate acestea, pentru a asigura o mobilitate și o concurență echitabile, există, de asemenea, acte legislative specifice ale UE care reglementează drepturile lucrătorilor detașați.

Așa cum este prevăzut în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii garantează mobilitatea întreprinderilor și a profesioniștilor în UE. Cu toate acestea, pentru a asigura o mobilitate și o concurență echitabile, există, de asemenea, acte legislative specifice ale UE care reglementează drepturile lucrătorilor detașați.

Comitetul Regiunilor

01-04-2018

Comitetul Regiunilor este format din 329 de membri care reprezintă autoritățile regionale și locale din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Acesta emite avize în cazurile de consultare obligatorie (prevăzute de tratate), în cazurile de consultare voluntară și din proprie inițiativă, dacă acest lucru este considerat oportun. Mandatul membrilor săi nu este imperativ. Aceștia își exercită funcțiile în deplină independență, în interesul general al Uniunii Europene.

Comitetul Regiunilor este format din 329 de membri care reprezintă autoritățile regionale și locale din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Acesta emite avize în cazurile de consultare obligatorie (prevăzute de tratate), în cazurile de consultare voluntară și din proprie inițiativă, dacă acest lucru este considerat oportun. Mandatul membrilor săi nu este imperativ. Aceștia își exercită funcțiile în deplină independență, în interesul general al Uniunii Europene.

Evenimente viitoare

26-10-2020
European Gender Equality Week - October 26-29, 2020
Alt eveniment -
FEMM
26-10-2020
Joint LIBE - FEMM Hearing on Trafficking in human beings
Audiere -
LIBE FEMM
26-10-2020
Joint LIBE - FEMM Hearing on Trafficking in human beings
Audiere -
FEMM

Parteneri