Nu există evenimente viitoare

Audieri

În conformitate cu articolul 193 din Regulamentul de procedură, o comisie poate organiza o audiere cu experţi, atunci când acest lucru este considerat esenţial pentru activitatea sa cu privire la o anumită chestiune. Audierile pot fi organizate şi în comun, de două sau mai multe comisii. Majoritatea comisiilor organizează audieri regulate, deoarece acest lucru le permite să intre în contact cu experţii şi să aibă discuţii cu privire la chestiunile-cheie. Această pagină vă pune la dispoziţie toate informaţiile disponibile privind audierile comisiilor, inclusiv programele, posterele şi contribuţiile vorbitorilor.

Ateliere

Atelierele sunt organizate de departamentele tematice şi sunt gestionate în conformitate cu Regulamentul financiar. Acestea nu au loc neapărat în public, însă pot avea loc în cursul reuniunii unei comisii.

Atelierele le permit deputaţilor să adreseze întrebări experţilor şi să aibă un schimb de opinii cu aceştia pe teme legate de activitatea parlamentară sau pe teme de interes general.

Alte evenimente

Toate celelalte evenimente aferente domeniului de politică.