Príjmy Únie

01-02-2018

Rozpočet EÚ je financovaný hlavne z vlastných zdrojov (99 %). Ročné príjmy musia úplne pokrývať ročné výdavky. O systéme vlastných zdrojov rozhoduje Rada na základe jednomyseľnosti so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu a musia ho ratifikovať členské štáty.

Rozpočet EÚ je financovaný hlavne z vlastných zdrojov (99 %). Ročné príjmy musia úplne pokrývať ročné výdavky. O systéme vlastných zdrojov rozhoduje Rada na základe jednomyseľnosti so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu a musia ho ratifikovať členské štáty.