Spotrebiteľská politika: zásady a nástroje

01-11-2017

Účinná politika ochrany spotrebiteľa je zárukou správneho a efektívneho fungovania jednotného trhu[1]. Jej cieľom je chrániť práva spotrebiteľov vo vzťahu k obchodníkom a poskytovať posilnenú ochranu zraniteľným spotrebiteľom[2].Finančná kríza ukázala, že vďaka predpisom na ochranu spotrebiteľa sa trhy môžu stať spravodlivejšími a kvalita hospodárskej súťaže sa môže zvýšiť. Posilnenie postavenia spotrebiteľov a účinná ochrana ich bezpečnosti a hospodárskych záujmov sa stali kľúčovými cieľmi európskej politiky.

Účinná politika ochrany spotrebiteľa je zárukou správneho a efektívneho fungovania jednotného trhu[1]. Jej cieľom je chrániť práva spotrebiteľov vo vzťahu k obchodníkom a poskytovať posilnenú ochranu zraniteľným spotrebiteľom[2].Finančná kríza ukázala, že vďaka predpisom na ochranu spotrebiteľa sa trhy môžu stať spravodlivejšími a kvalita hospodárskej súťaže sa môže zvýšiť. Posilnenie postavenia spotrebiteľov a účinná ochrana ich bezpečnosti a hospodárskych záujmov sa stali kľúčovými cieľmi európskej politiky.