Produkcia akvakultúry v Európskej únii

01-01-2018

Produkcia akvakultúry v Európskej únii relatívne stagnuje v porovnaní s rastúcou mierou produkcie morských plodov z farmového chovu na svetovej úrovni. Počas uplynulých 20 rokov sa Komisia snažila zvýšiť potenciál produkcie EÚ vydávaním rôznych strategických a usmerňujúcich dokumentov a v roku 2016 bola zriadená Poradná rada pre akvakultúru. Tento orgán je zložený zo zástupcov priemyslu a iných príslušných organizácií zainteresovaných strán a poskytuje poradenstvo európskym inštitúciám a členským štátom.

Produkcia akvakultúry v Európskej únii relatívne stagnuje v porovnaní s rastúcou mierou produkcie morských plodov z farmového chovu na svetovej úrovni. Počas uplynulých 20 rokov sa Komisia snažila zvýšiť potenciál produkcie EÚ vydávaním rôznych strategických a usmerňujúcich dokumentov a v roku 2016 bola zriadená Poradná rada pre akvakultúru. Tento orgán je zložený zo zástupcov priemyslu a iných príslušných organizácií zainteresovaných strán a poskytuje poradenstvo európskym inštitúciám a členským štátom.