Európske rybárstvo v číslach

01-01-2018

Tieto tabuľky zobrazujú základné štatistické údaje z niekoľkých oblastí týkajúcich sa spoločnej rybárskej politiky (SRP), a to: rybárske flotily jednotlivých členských štátov v roku 2017 (Tabuľka I), zamestnanosť v odvetviach rybolovu (2015), akvakultúry (2014) a spracovania rýb (2016) (Tabuľka II), produkcia, dovoz a vývoz produktov rybolovu a akvakultúry v roku 2016 (Tabuľka III), zrejmá spotreba produktov rybolovu a akvakultúry v roku 2016 (Tabuľka IV) a rozdelenie prostriedkov z Európskeho námorného a rybárskeho fondu v rokoch 2014 až 2020 (Tabuľka V).

Tieto tabuľky zobrazujú základné štatistické údaje z niekoľkých oblastí týkajúcich sa spoločnej rybárskej politiky (SRP), a to: rybárske flotily jednotlivých členských štátov v roku 2017 (Tabuľka I), zamestnanosť v odvetviach rybolovu (2015), akvakultúry (2014) a spracovania rýb (2016) (Tabuľka II), produkcia, dovoz a vývoz produktov rybolovu a akvakultúry v roku 2016 (Tabuľka III), zrejmá spotreba produktov rybolovu a akvakultúry v roku 2016 (Tabuľka IV) a rozdelenie prostriedkov z Európskeho námorného a rybárskeho fondu v rokoch 2014 až 2020 (Tabuľka V).