Letecká doprava: bezpečnostná ochrana civilného letectva

01-02-2018

Bezpečnostná ochrana letectva (nezamieňať si s bezpečnosťou letectva[1]) má za cieľ zabrániť zlovoľným činom namiereným proti lietadlám, ich cestujúcim a posádke. Po hrozných útokoch z roku 2001 prijala EÚ súbor bezpečnostných opatrení na ochranu civilného letectva. Tieto pravidlá sa pravidelne aktualizujú, aby zodpovedali meniacim sa rizikám. Členské štáty si ponechávajú právo uplatňovať prísnejšie opatrenia.

Bezpečnostná ochrana letectva (nezamieňať si s bezpečnosťou letectva[1]) má za cieľ zabrániť zlovoľným činom namiereným proti lietadlám, ich cestujúcim a posádke. Po hrozných útokoch z roku 2001 prijala EÚ súbor bezpečnostných opatrení na ochranu civilného letectva. Tieto pravidlá sa pravidelne aktualizujú, aby zodpovedali meniacim sa rizikám. Členské štáty si ponechávajú právo uplatňovať prísnejšie opatrenia.