Mládež

01-09-2017

Politika v oblasti mládeže je vnútroštátnou politickou oblasťou. Harmonizácia právnych predpisov členských štátov je vylúčená. Úloha EÚ je teda len podporná. Časť programu Erasmus+ zameraná na mládež podporuje výmeny mladých ľudí v rámci EÚ, ako aj s tretími krajinami. Európska únia v posledných rokoch posilnila svoje politiky vo vzťahu k mladým ľuďom, čo dokazuje iniciatíva Európsky zbor solidarity a projekt DiscoverEU.

Politika v oblasti mládeže je vnútroštátnou politickou oblasťou. Harmonizácia právnych predpisov členských štátov je vylúčená. Úloha EÚ je teda len podporná. Časť programu Erasmus+ zameraná na mládež podporuje výmeny mladých ľudí v rámci EÚ, ako aj s tretími krajinami. Európska únia v posledných rokoch posilnila svoje politiky vo vzťahu k mladým ľuďom, čo dokazuje iniciatíva Európsky zbor solidarity a projekt DiscoverEU.