Humanitárna pomoc

01-01-2018

Humanitárna pomoc je oblasť vonkajšej činnosti EÚ, ktorá reaguje na potreby v prípade katastrof spôsobených ľudskou činnosťou alebo prírodných katastrof. Generálne riaditeľstvo Komisie pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (ECHO) financuje operácie pomoci a koordinuje politiky a činnosti členských štátov. Parlament a Rada konajú ako spoluzákonodarcovia pri tvorbe politiky humanitárnej pomoci EÚ a zúčastňujú sa na celosvetovej diskusii o účinnejšej humanitárnej činnosti.

Humanitárna pomoc je oblasť vonkajšej činnosti EÚ, ktorá reaguje na potreby v prípade katastrof spôsobených ľudskou činnosťou alebo prírodných katastrof. Generálne riaditeľstvo Komisie pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (ECHO) financuje operácie pomoci a koordinuje politiky a činnosti členských štátov. Parlament a Rada konajú ako spoluzákonodarcovia pri tvorbe politiky humanitárnej pomoci EÚ a zúčastňujú sa na celosvetovej diskusii o účinnejšej humanitárnej činnosti.