Tichomorie

01-01-2018

Vzťahy EÚ s tichomorskou oblasťou majú politický, hospodársky a rozvojový rozmer. EÚ je druhým najväčším obchodným partnerom tichomorského regiónu. Okrem toho začala v júni 2018 rokovať o komplexných dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom. EÚ nadviazala partnerstvo s 15 nezávislými tichomorskými ostrovnými krajinami, ktoré sa zameriava na rozvoj, rybolov a zmenu klímy, ako aj partnerstvá so štyrmi zámorskými krajinami a územiami a s Fórom tichomorských ostrovov.

Vzťahy EÚ s tichomorskou oblasťou majú politický, hospodársky a rozvojový rozmer. EÚ je druhým najväčším obchodným partnerom tichomorského regiónu. Okrem toho začala v júni 2018 rokovať o komplexných dohodách o voľnom obchode s Austráliou a Novým Zélandom. EÚ nadviazala partnerstvo s 15 nezávislými tichomorskými ostrovnými krajinami, ktoré sa zameriava na rozvoj, rybolov a zmenu klímy, ako aj partnerstvá so štyrmi zámorskými krajinami a územiami a s Fórom tichomorských ostrovov.