Rovnosť medzi ženami a mužmi

01-04-2018

Rovnosť medzi ženami a mužmi je jedným z cieľov Európskej únie. Právne predpisy, judikatúra a zmeny zmlúv postupne pomohli upevniť túto zásadu a uplatňovať ju v EÚ. Európsky parlament vždy horlivo zastával zásadu rovnosti medzi ženami a mužmi.

Rovnosť medzi ženami a mužmi je jedným z cieľov Európskej únie. Právne predpisy, judikatúra a zmeny zmlúv postupne pomohli upevniť túto zásadu a uplatňovať ju v EÚ. Európsky parlament vždy horlivo zastával zásadu rovnosti medzi ženami a mužmi.