Všeobecné zásady priemyselnej politiky EÚ

01-02-2018

Cieľom priemyselnej politiky EÚ je zvyšovať konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, aby si tak mohol udržať úlohu hnacej sily udržateľného rastu a zamestnanosti v Európe. Na zabezpečenie lepších rámcových podmienok pre priemysel EÚ sú prijaté rôzne stratégie, pričom najnovšia sa uvádza v komunikácii z januára 2014 s názvom Za obnovu európskeho priemyslu.

Cieľom priemyselnej politiky EÚ je zvyšovať konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, aby si tak mohol udržať úlohu hnacej sily udržateľného rastu a zamestnanosti v Európe. Na zabezpečenie lepších rámcových podmienok pre priemysel EÚ sú prijaté rôzne stratégie, pričom najnovšia sa uvádza v komunikácii z januára 2014 s názvom Za obnovu európskeho priemyslu.