Energia z obnoviteľných zdrojov

01-01-2018

Obnoviteľné zdroje energie (veterná energia, slnečná energia, vodná energia, energia oceánov, geotermálna energia, biomasa a biopalivá) sú alternatívou k fosílnym palivám, ktorá prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov, diverzifikácii dodávok energie a obmedzovaniu závislosti od nespoľahlivých a nestálych trhov s fosílnymi palivami, najmä s ropou a plynom. Právne predpisy EÚ o podpore obnoviteľných zdrojov energie sa v posledných rokoch značne vyvíjali. V roku 2009 si lídri EÚ stanovili cieľ dosiahnuť do roku 2020 20 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie v EÚ. V roku 2018 bol dohodnutý cieľ dosiahnuť do roku 2030 32 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie v EÚ. V súčasnosti sa prerokúva budúci politický rámec na obdobie po roku 2030.

Obnoviteľné zdroje energie (veterná energia, slnečná energia, vodná energia, energia oceánov, geotermálna energia, biomasa a biopalivá) sú alternatívou k fosílnym palivám, ktorá prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov, diverzifikácii dodávok energie a obmedzovaniu závislosti od nespoľahlivých a nestálych trhov s fosílnymi palivami, najmä s ropou a plynom. Právne predpisy EÚ o podpore obnoviteľných zdrojov energie sa v posledných rokoch značne vyvíjali. V roku 2009 si lídri EÚ stanovili cieľ dosiahnuť do roku 2020 20 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie v EÚ. V roku 2018 bol dohodnutý cieľ dosiahnuť do roku 2030 32 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie v EÚ. V súčasnosti sa prerokúva budúci politický rámec na obdobie po roku 2030.