Digitálna agenda pre Európu

01-02-2018

Od roku 1995 sú informačné a komunikačné technológie (IKT) hybnou silou zvyšovania produktivity a rastu v EÚ[1]. V uplynulých troch desaťročiach sa v dôsledku technologickej konvergencie stierajú hranice medzi telekomunikáciami, vysielaním a informačnými technológiami. Komisia spustila v roku 2015 digitálny jednotný trh, aby sa realizovali hlavné legislatívne návrhy týkajúce sa napríklad podpory elektronického obchodu, autorského práva, elektronického súkromia, harmonizácie digitálnych práv, harmonizovaných predpisov o DPH a kybernetickej bezpečnosti.

Od roku 1995 sú informačné a komunikačné technológie (IKT) hybnou silou zvyšovania produktivity a rastu v EÚ[1]. V uplynulých troch desaťročiach sa v dôsledku technologickej konvergencie stierajú hranice medzi telekomunikáciami, vysielaním a informačnými technológiami. Komisia spustila v roku 2015 digitálny jednotný trh, aby sa realizovali hlavné legislatívne návrhy týkajúce sa napríklad podpory elektronického obchodu, autorského práva, elektronického súkromia, harmonizácie digitálnych práv, harmonizovaných predpisov o DPH a kybernetickej bezpečnosti.