Udržateľná spotreba a výroba

01-11-2017

Udržateľný rast je jedným zo základných cieľov Európskej únie. Vzhľadom na globálny nedostatok prírodných zdrojov sa zásada „menej znamená viac“ stala hlavnou výzvou pre výrobcov a spotrebiteľov. Na zvládnutie tejto výzvy v čase rýchlo napredujúcej zmeny klímy a rastúceho dopytu po energii a zdrojoch zaviedla EÚ celý rad politík a iniciatív, ktoré sú zamerané na udržateľnú spotrebu a výrobu. Mali by zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti výrobkov počas ich celého životného cyklu, stimulovať dopyt po lepších výrobkoch a výrobných technológiách a pomôcť spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia.

Udržateľný rast je jedným zo základných cieľov Európskej únie. Vzhľadom na globálny nedostatok prírodných zdrojov sa zásada „menej znamená viac“ stala hlavnou výzvou pre výrobcov a spotrebiteľov. Na zvládnutie tejto výzvy v čase rýchlo napredujúcej zmeny klímy a rastúceho dopytu po energii a zdrojoch zaviedla EÚ celý rad politík a iniciatív, ktoré sú zamerané na udržateľnú spotrebu a výrobu. Mali by zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti výrobkov počas ich celého životného cyklu, stimulovať dopyt po lepších výrobkoch a výrobných technológiách a pomôcť spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia.