Európsky ombudsman

01-10-2017

Európsky ombudsman vedie vyšetrovania v súvislosti s prípadmi nesprávneho úradného postupu zo strany inštitúcií, orgánov, kancelárií a agentúr Európskej únie a koná pritom z vlastného podnetu alebo na základe sťažností občanov EÚ. Volí ho Európsky parlament na obdobie, ktoré je zhodné s volebným obdobím Parlamentu.

Európsky ombudsman vedie vyšetrovania v súvislosti s prípadmi nesprávneho úradného postupu zo strany inštitúcií, orgánov, kancelárií a agentúr Európskej únie a koná pritom z vlastného podnetu alebo na základe sťažností občanov EÚ. Volí ho Európsky parlament na obdobie, ktoré je zhodné s volebným obdobím Parlamentu.