Európska únia a lesy

01-04-2018

V zmluvách sa výslovne neuvádza odkaz na lesy a Európska únia nemá spoločnú politiku v oblasti lesného hospodárstva. Politika lesného hospodárstva preto zostáva v prvom rade v právomoci členských štátov, ale mnohé európske činnosti majú vplyv na lesy v EÚ aj na lesy v tretích krajinách.

V zmluvách sa výslovne neuvádza odkaz na lesy a Európska únia nemá spoločnú politiku v oblasti lesného hospodárstva. Politika lesného hospodárstva preto zostáva v prvom rade v právomoci členských štátov, ale mnohé európske činnosti majú vplyv na lesy v EÚ aj na lesy v tretích krajinách.