Zahraničná politika: ciele, nástroje a dosiahnuté výsledky

01-01-2018

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) bola ustanovená v roku 1993 a odvtedy bola posilnená následne uzatvorenými zmluvami. V súčasnosti Parlament kontroluje SZBP a prispieva k jej rozvoju, najmä podporou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), osobitných zástupcov EÚ (OZEÚ) a delegácií EÚ. Rozpočtové právomoci Parlamentu formujú rozmer a rozsah pôsobnosti SZBP, ako aj finančných nástrojov EÚ, ktoré podporujú zahraničné aktivity EÚ.

Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika (SZBP) bola ustanovená v roku 1993 a odvtedy bola posilnená následne uzatvorenými zmluvami. V súčasnosti Parlament kontroluje SZBP a prispieva k jej rozvoju, najmä podporou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), osobitných zástupcov EÚ (OZEÚ) a delegácií EÚ. Rozpočtové právomoci Parlamentu formujú rozmer a rozsah pôsobnosti SZBP, ako aj finančných nástrojov EÚ, ktoré podporujú zahraničné aktivity EÚ.