Spoločná bezpečnostná a obranná politika

01-02-2018

Spoločná bezpečnostná a obranná politika (SBOP) stanovuje rámec politických a vojenských štruktúr EÚ a vojenských a civilných misií a operácií v zahraničí. Globálna stratégia EÚ 2016 určuje stratégiu SBOP, zatiaľ čo Lisabonská zmluva objasňuje inštitucionálne aspekty a posilňuje úlohu Európskeho parlamentu. SBOP nedávno prešla zásadnými strategickými a operačnými zmenami, aby dokázala čeliť bezpečnostným výzvam a reagovať na naliehanie občanov na aktívnejšiu činnosť EÚ.

Spoločná bezpečnostná a obranná politika (SBOP) stanovuje rámec politických a vojenských štruktúr EÚ a vojenských a civilných misií a operácií v zahraničí. Globálna stratégia EÚ 2016 určuje stratégiu SBOP, zatiaľ čo Lisabonská zmluva objasňuje inštitucionálne aspekty a posilňuje úlohu Európskeho parlamentu. SBOP nedávno prešla zásadnými strategickými a operačnými zmenami, aby dokázala čeliť bezpečnostným výzvam a reagovať na naliehanie občanov na aktívnejšiu činnosť EÚ.