Európska iniciatíva občanov

01-02-2018

Európska iniciatíva občanov je dôležitý nástroj participatívnej demokracie v EÚ, prostredníctvom ktorého môže jeden milión občanov EÚ z najmenej jednej štvrtiny členských štátov vyzvať Európsku komisiu, aby predložila návrh právneho aktu na účely uplatňovania zmlúv EÚ. Od nadobudnutia účinnosti nariadenia z roku 2011, ktorým sa stanovujú podrobné postupy v súvislosti s európskou iniciatívou občanov, boli Komisii úspešne predložené štyri iniciatívy. Od januára 2020 sa uplatňujú nové pravidlá, vďaka ktorým je európska iniciatíva občanov prístupnejšia.

Európska iniciatíva občanov je dôležitý nástroj participatívnej demokracie v EÚ, prostredníctvom ktorého môže jeden milión občanov EÚ z najmenej jednej štvrtiny členských štátov vyzvať Európsku komisiu, aby predložila návrh právneho aktu na účely uplatňovania zmlúv EÚ. Od nadobudnutia účinnosti nariadenia z roku 2011, ktorým sa stanovujú podrobné postupy v súvislosti s európskou iniciatívou občanov, boli Komisii úspešne predložené štyri iniciatívy. Od januára 2020 sa uplatňujú nové pravidlá, vďaka ktorým je európska iniciatíva občanov prístupnejšia.