Banková únia

01-01-2018

Banková únia bola vytvorená ako reakcia na finančnú krízu a v súčasnosti má dva prvky – jednotný mechanizmus dohľadu (SSM) a jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (SRM). V rámci SSM sa dohliada na najväčšie a najdôležitejšie banky v eurozóne priamo na európskej úrovni, zatiaľ čo cieľom SRM je riešiť problémy bánk v ťažkostiach organizovaným spôsobom s minimálnymi nákladmi pre daňovníkov a reálnu ekonomiku. V súčasnosti prebiehajú diskusie o treťom prvku, ktorým je európsky systém ochrany vkladov (EDIS).

Banková únia bola vytvorená ako reakcia na finančnú krízu a v súčasnosti má dva prvky – jednotný mechanizmus dohľadu (SSM) a jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (SRM). V rámci SSM sa dohliada na najväčšie a najdôležitejšie banky v eurozóne priamo na európskej úrovni, zatiaľ čo cieľom SRM je riešiť problémy bánk v ťažkostiach organizovaným spôsobom s minimálnymi nákladmi pre daňovníkov a reálnu ekonomiku. V súčasnosti prebiehajú diskusie o treťom prvku, ktorým je európsky systém ochrany vkladov (EDIS).